Vi sparar mindre till våra barn!

Posted on

Det är aldrig för tidigt att börja spara och därmed öka chansen för ditt barn att få en bra start i vuxenlivet, trots det visar det sig nu att barnsparandet minskar! Det finns många saker som är bra att spara till i framtiden, till exempel bostad, körkort eller varför inte utlandsstudier.

Jämfört med år 2012 har vi minskat sparande till barnen med 12 procent, från 515 kr per månad till 452 kr i genomsnitt. Samtidigt har det genomsnittliga sparkapitalet ökat med mer än hälften under den tiden och uppgår till 49 521 kr, enligt Länsförsäkringars undersökning genomförd nyligen. Förklaringen kan vara att det vanligaste sparandet framförallt sker i form av fonder. Sex av tio barn i Sverige sparar i fonder. Med denna snabba värdeökning kanske en del föräldrar väljer att dra ner på sparandet då de beräknar att ändå lyckas nå sitt sparmål på lång sikt.

Vilken summa föräldrarna anser vara lagom att ge sina barn i slutändan beror på vem man frågor, deras inkomst och ålder. I medeltal anser pappor att barnen bör få 188000 kr. Mammorna däremot, anser att ett betydligt mindre belopp, 126000 kr, är passande. En slutsats som dras är det troligen återspeglar ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män i allmänhet.

Läs mer här om barnsparande: Sparar du till ditt barn?

Glöm inte att en liten slant i början kan bli stor i slutändan och ingen summa är för liten att spara!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.