Minska fickpengen och låt barnen jobba, säger forskare

Posted on

Färre svenska barn än tidigare får fickpengar trots att flera stora studier visar att fickpengar påverkar barnens framtida förmåga att hantera sin ekonomi. Enligt brittiska forskare behöver föräldrar även begränsa fickpengen och låta dem tjäna egna pengar.

 

 

Risktagande och egna beslut

Pengar och privatekonomi är något som, vare sig vi vill eller inte, påverkar vår vardag och hur vi mår. Att lära barn om pengar är därför oerhört viktigt. Det handlar om att ge barn förtroende och låta dem ta de risker som egna beslut innebär. Pengars värde är svårt att lära ut om barnet inte själv får testa och ta ansvar för sina placeringsbeslut. Samtidigt är det viktigt att tänka på att barn lär sig på ett annat sätt än vuxna. Forskning, bland annat av Anna van Duijenvoordes, visar att barn till skillnad från vuxna utvecklas och lär sig av lyckas med det de företar sig medan det motsatta i högre grad gäller vuxna. Därför är det viktigt att som förälder tänka på att stödja sitt barn så att det klarar av det ansvar pengar innebär.

Vår kollega Axel berättar om hur han uppfattade pengar när han var yngre.

– Jag fick alltid veckopeng när jag var liten och lärde mig snabbt att sparande var ett måste om jag ville köpa den där racerbilen eller någon annan leksak som veckopengen inte räckte till. Jag känner nu att det tidiga sparandet lärde mig att tänka mer långsiktigt, att reflektera över vad som var viktigt för mig och se alternativa investeringar för mina pengar. Om jag ville köpa något som pengarna inte riktigt räcker till, lärde jag efter hand att jag stod inför en rad valmöjligheter, t.ex. välja att köpa något billigare eller spara. Jag minns att jag tidigt började sälja saker till släktingar, t.ex. teckningar, för att samla ihop sparpengar. Visst hände det att jag blev mycket besviken och ledsen när jag inte hade råd med något jag trånade efter, men ofta när det gått några veckor visade det sig att det inte var så viktigt trots allt.

Föräldrarnas ansvar

En undersökning av Nordea visar att 90 procent av svenskarna tycker att det är föräldrarnas ansvar att lära barn om pengar och ekonomi, 8 procent att det är skolans uppgift och 2 % andra alternativ. Däremot tycker 25 procent av personer mellan 18-25 år att privatekonomi borde vara en del av undervisningen i skolan.

Trots att de flesta vuxna anser att det är föräldrarnas uppgift att lära sin barn om ekonomi får allt färre barn i Sverige veckopeng, vilket är oroväckande enligt Ingela Gabrielsson, privatekonom, Nordea: ”Jag blir lite undrande när det kommer till vem som ska lära ut hur man hanterar sin egen ekonomi. Jag vet från en tidigare undersökning att andelen föräldrar som ger sina barn regelbunden fickpeng går stadigt nedåt. Det stämmer dåligt med att man anser att det är just föräldrarna som ska lära ut detta. Att ge veckopeng och månadspeng ser jag som ett naturligt tillfälle att prata om pengar”.

Varför veckopeng?

Fickpengar uppfattas i allmänhet som ett praktiskt verktyg för föräldrar att lära sina barn om pengar. Minst 70 procent av föräldrarna som gav sina barn fickpengar ansåg att barnen lärt sig att bättre ta ansvar för och värdera pengar, enligt en ny undersökning av den holländska banken ING om fickpengars betydelse för deras framtida ekonomiska beteende. Mer än 12000 myndiga personer i 13 länder i Europa har deltagit. Resultaten visar även att barn som får fickpengar har större sannolikhet att vara mindre skuldsatta och bättre på privatekonomisk planering när de blir vuxna. Det är också troligt att fickpengar är en viktig orsak till livslångt sparande.

Trots att de positiva fördelarna med veckopeng, har det visat sig att det är något föräldrar inte bör ge utan eftertanke. Forskning har nämligen visat att fickpengar är något positivt om det används på rätt sätt. Det gäller att hjälpa sitt barn till framgång, men inte utan eftertanke. Att födas med en silversked i munnen är inte heller bra på alla sätt. Om du som förälder hela tiden köper det ditt barn vill ha kan det vara svårt för barnet att förhålla sig till pengarnas värde.

En brittisk undersökning förra året med barn i åldrarna 11-15 år, visar att de barn som fick mest veckopeng utan att behöva prestera något hade störst sannolikhet att spendera allt utan att spara. Även en minimal ökning med 1 % av veckopengen minskade sannolikheten att de sparar med en femtedel. Andra studier har visat att sannolikheten att barn sparar i vuxen ålder ökar om de gjort det som barn. Bland barn som får tjäna in sin veckopeng ökar sannolikheten att de sparar sina pengar. Följaktligen innebär det att att barnets ekonomiska beteende formas i en tidig ålder och att ju mer pengar du ger ditt barn i veckopeng, desto mindre är sannolikheten att det sparar, i förlängningen även i vuxen ålder.

Alternativa verktyg

Så hur gör du för att stimulera lusten hos barnet för att utvecklas och lära sig om pengar?

En 3-åring har dubbelt så många synapser som en vuxen människa, vilket ger en fantastisk utvecklingstakt i barnets värld! Det är dock inte alltid så lätt att veta hur man ska göra för att på bästa sätt utnyttja det och lära barn och ungdomar om privatekonomi och att hantera pengar. Varför inte prova ett spel om pengar?

Det finns olika företag som har tagit fram spel som kan hjälpa barn att få större förståelse för pengar och olika ekonomiska begrepp. De olika spelen riktar sig till barn från 5 års ålder. UR har till exempel gjort spelet Penningköping som går ut på att lära barn om pengar och lycka. Danske Bank har tagit fram spelet Penningborg , till barn mellan 5-9 år. I spelet är tanken att de yngre barnen ska få en förståelse för vad pengar faktiskt är och de äldre framför får allt lära sig att prioritera och spara. Dessutom finns olika diskussionsövningar som du kan ladda ner och göra tillsammans med ditt barn. Vem vet, du kanske också lär dig något du inte visste eller tänkt på innan!

Om du redan när barnet är litet börjar klämma in en och annan lektion om pengars värde kan detta kanske göra någon skillnad. Man kan dock ifrågasätta om ett fiktivt spel kan ge samma lärdomar som att ansvara för reella pengar, men det kan vara ett bra plattform att starta en diskussion om pengar med barnet. På så vis kanske du kan hjälpa ditt barn att lyckats med en sparplan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.