Regler för användning av hemsidan

Användarvillkor
 
Dessa användarvillkor reglerar användandet av ViaConto Sweden AB, org nr 556819-6041, webbplats www.viaconto.se Kontaktinformation: Tel. 0757575023 e-post: info@viaconto.se
 
Genom att besöka ViaConto webbplats och att ta del av och använda denna webbplats information och tjänster, samtycker du till och accepterar att vara bunden av dess Användarvillkor. Allmänna Villkor samt bekräftar att du har tagit del av och samtycker till ViaConto Sweden AB Sekretesspolicy. Användarvillkoren, allmänna Villkor samt Sekretesspolicy finns tillgängliga på webbplatsen och är fritt tillgängliga för alla användare av webbplatsen.
 
ViaConto webbplats www.viaconto.se är företagets enda officiella webbplats. Information som finns på webbplatsen visar aktuella tjänster som ViaConto erbjuder kunderna. Informationen som finns på ViaConto webbplats är autentisk och uppfyller standarder för säker information.Syftet med informationen på ViaConto webbplats är att informera dess besökare om ViaConto produkter och tjänster och dess användarvillkor.ViaConto kan inte hållas ansvarig om webbplatsen inte är tillgänglig för användaren av orsaker som står utanför ViaConto kontroll. Informationen på webbplatsen kan ändras eller tas bort utan särskild avisering. ViaConto garanterar inte att webbplatsen och till webbplatsen anknutna tjänster kommer att fungera utan avbrott. ViaConto tillhandahåller denna webbplats och upprätthåller dess funktionalitet i enlighet med lagstiftningen som reglerar tillhandahållande av information.Genom att uppfylla vissa särskilda villkor vid användning av ViaConto webbplats blir användaren bunden av ViaConto avtalsvillkor som publicerats på webbplatsen. Innehållet på denna webbplats baseras på ”som är” och ”som tillgängligt”. Informationen på webbplatsen har inte förvrängts eller härletts av ViaConto.
 
ViaConto ansvarar inte för några utgifter, förluster eller skada (direkt, indirekt, oavsiktlig samt orealiserade vinster, etc.) som på något sätt åsamkats användaren eller tredje part i samband med besöket på eller användandet av webbplatsen.Denna webbplats och webbplatsens användarvillkor regleras av svensk lag. Alla tvister som härrör från dessa Användarvillkor eller som uppkommit i samband med dem, skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.
Chatt med oss