Välkommen 2017 – nya lagar och regler, har du koll på dem?

Posted on

Nytt år, nya möjligheter och nya lagar! I söndags den första januari 2017 trädde många nya lagar och regler i kraft. Det blir bland annat dyrare med fredagsvin och biobesök, dessutom blir det förbjudet att köra runt i falska polisbilar och preventivmedel blir avgiftsfria för unga. Här sammanställer vi 17 av de nya lagarna som är bra att du känner till.

 

 • Dyrare biobesök
  Biobiljetter blir dyrare i hela landet, eftersom skatten på biobiljetter höjs från 6 procent till 25 procent.
 • Dyrare alkohol
  Det blir dyrare att handla alkohol eftersom skatten på alkohol höjs. Punktskatten på sprit blir 1 procent högre och på övriga alkoholdrycker 4 procent högre.
 • Dyrare jobbresor
  För att kunna dra av resor till och från jobbet måste du ha rest för mer än 11 000 kronor per år.
 • Åldersgräns för lotterier
  18 år är åldersgränsen för att få delta i tillståndspliktiga lotterier.
 • Billigare reparationer
  Skatten på reparationer av bland annat kläder, cyklar, skor och lädervaror sänks från 25 procent till 12 procent.
 • Billigare reparationer av vitvaror
  Reparation av vitvaror som exempelvis kyl eller tvättmaskin ger rätt till avdrag för hushållsnära tjänster för en del av arbetskostnaden inom rut-avdrag. Alla reparationer måste dock utföras i hemmet.
 • Högre bostadsbidrag till barnfamiljer
  Inkomstgränserna för bostadsbidraget till barnfamiljer blir högre. Nu höjs gränserna från 117 000 kronor per år för ensamstående föräldrar till 127 000 kronor. För makar höjs gränsen från 58 500 till 63 500 kronor.
 • Högre flerbarnstillägg
  Flerbarnstillägget blir 126 kronor högre per månad för familjer med 3 eller fler barn.
 • Bilstödet till funktionsnedsatta blir lägre
  Vissa personer med funktionsnedsättning får lägre bilstöd när de köper bil. detta stöd halveras till 30 000 kronor.
 • Socialbidraget blir högre
  Försörjningsstödet höjs med 1 procent.
 • Avgiftsfria preventivmedel
  Preventivmedel för alla under 21 år blir avgiftsfria.
 • Gratis läkarbesök för äldre över 85
  De som är över 85 år får avgiftsfria besök i primärvården.
 • Gratis tandvård upp till 21 år
  Åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjs från 19 år till 21 år.
 • Stop för förfalskade polisbilar
  Det blir förbjudet att köra runt i bilar som är skyltade som polisbilar.
 • Nya regler vid bostadsförsäljning (privata bostäder)
  För att öka rörligheten på bostadsmarknaden, slopas taket på uppskov av kapitalvinst (i samband med försäljning av privat bostad) till och med 30 juni 2020.
 • Enmansföretag billigare
  Det blir billigare att anställa enmansföretag.
 • Krav på arbete mot diskriminering
  Arbetsgivare och skolor får fler och tydligare krav på sig att arbeta aktivt mot olika typer av diskriminering, mobbning och orättvis behandling.

 

Vi hoppas att ni får ett toppen 2017!

Leave a Reply

Your email address will not be published.