Plötsligt står två tandborstar i koppen istället för en

Posted on

Livet kan förändras snabbt. Plötsligt står två tandborstar i koppen istället för en. En dag äger du det mesta tillsammans med någon annan, med allt vad det innebär.
 Och det är mycket, mycket mer än vad många känner till.

Nuförtiden är de flesta sambor innan de gifter sig och många förblir sambor livet ut.

Att få leva med den man tycker om är en klar fördel. Men för att lyckas med en gemensam ekonomi krävs att man samarbetar och kommunicerar. En helt gemensam ekonomi kräver klart mer än om man bara bor tillsammans och ska dela några få räkningar men i övrigt har separat ekonomi. Bland gifta par har hela sjuttio procent helt gemensam ekonomi, men bara 38 procent av de som bor ihop som sambo, enligt en undersökning av Nordea.

Gemensam ekonomi

Tänk på att om ni tar ett lån gemensamt för exempelvis köp av bostad, är ni båda återbetalningsansvariga för hela lånet, vilket betyder att om din sambo inte kan betala sin del av lånet kan långivaren kräva att du betalar räntan och amorteringen för hela lånet.

Om ni sparar pengar på ett gemensamt konto, är det bra att ni båda står som kontohavare vid en eventuell separation. Annars är det svårt att visa att ni båda har rätt till pengarna på kontot eftersom eget sparande inte ingår i bodelning.

Om din sambo har skulder hos Kronofogden är det viktigt att kunna visa vad som är din egendom. Kronofogden kan annars utgå från att värdefulla ägodelar är din sambos egendom och kan utmäta dem för betalning av skulderna.

Prata med din sambo om pengar

Se till att ni sätter gemensamma mål för er ekonomi. Sätt er ned tillsammans, skapa mål och se över ekonomin. Har vi det bra som det är eller kan vi ändra på något till vår fördel?

Tänk på att använda ordet ”vi” när du pratar pengar med din sambo. Om du till exempel talar om för din partner att minska utgifterna för sin hobby, kommer din partner inte att gilla det. Se till att arbeta tillsammans för att hitta en gemensam lösning och ta gärna hjälp av appar för att minska risken för konflikter.

Vår handläggare Emelie berättar om sin delade ekonomi:

-Jag har bott med min sambo i snart tre år, vi delar på kostnader för mat och hyra. Sedan har vi ett gemensamt konto hos Ica Banken där båda kan logga in, det är då enkelt att se hur mycket av matbudgeten som är kvar. Det finns även många olika appar där man kan dela inköpslistor.

Den som levde billigt tidigare får ta smällen

Övergången till samboskap behöver inte alltid vara ekonomiskt fördelaktig för bägge parter. Om du under tiden med eget boendet hade små utgifter, kan ett delat boende medföra högre utgifter när du blir sambo. Från att ha betalat allt själv, till att dela hyra och andra kostnader såsom el, tv, mat etc. kan utgifterna lätt stiga, speciellt om du själv är den mer sparsamma av er som tidigare valt att leva med en snål budget. Till exempel om du är student och bor i en studentlägenhet med billig hyra där vissa utgifter ingår i hyran, kan ett bostadsbyte öka dina utgifter märkbart. Det kanske inte är stora belopp som skiljer, men för en tunn studentkassa kan det betyda mycket!

Sambolagen

Att vara sambo liknar äktenskapet, men lagen ger inte sambor samma rättsliga skydd som äkta makar. Som sambo äger du din egendom enskilt. Sambolagen behandlar bara gemensam bostad och bohag. Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av sambornas gemensamma bostad och bohag när ett samboförhållande upphör.

De saker du äger sedan tidigare och tar med in i samboförhållandet behåller du om ni skulle separera någon gång i framtiden. Däremot äger ni bostaden och sakerna ni köper in till det gemensamma hushållet tillsammans.

http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Hushallets-ekonomi/Flytta-hemifran-eller-bo-kvar-hemma/Att-bli-sambo/

http://www.privataaffarer.se/nyheter/viktigt-att-prata-om-gemensam-ekonomi-144051

Leave a Reply

Your email address will not be published.