Lägre ränta på lån är bättre för dig som kund

Posted on

Lägre ränta på lån – Därför är det bra för dig som kund

Så fort du tar ett lån, så kommer du att få betala ränta på detta lån. Det spelar ingen roll om det är ett smslån, bolån, blancolån, billån eller kreditlån. Alla sorters lån innebär att man dels betalar tillbaka det man lånar och dels ränta på det lånade beloppet. Många gånger är det den nominella räntan som anges men även den effektiva räntan ska framgå dels i förhandsinformation och i avtalet. Det är den effektiva räntan som visar vad den totala kostnaden för lånet blir för dig. Då ska även alla avgifter ingå, om det finns sådana. Ju lägre ränta på lånet du får, desto bättre för dig som kund, eftersom då den totala kostnaden blir mindre för din del. En låg ränta på ett lån är alltså det du ska eftersträva, oavsett vad det är för typ av lån du ansöker om. Ibland kan ett nytt lån ge dig mer fördelaktig ränta än de lån du har nu. Det innebär att det kan vara en god idé att ta ett nytt lån för att betala av andra med, och på så vis sänka dina räntekostnader och månadskostnader.

Nominell och effektiv ränta

Nominell ränta är den ränta som långivaren tar ut för lånet. För att du som konsument ska kunna jämföra olika lån och vad de kommer att kosta dig så måste du även veta vad den effektiva räntan är på. Den effektiva räntan är räntan som ska betalas plus andra avgifter som kan komma att tillkomma hos vissa långivare. Då handlar det om uppläggningsavgifter med mera. Den effektiva räntan ska alltid anges som årsränta och det i procent. Även smslån och andra kortfristiga lån måste visa den effektiva räntan. Dessa lån löper ju oftast under mindre tid än ett år och ska betalas tillbaka efter 30-90 dagar i många fall. Därför så blir ofta den effektiva räntan för dessa lån högre. Läs därför alltid villkor och regler så att du vet vad det är du ska betala för det lån du tar.

Vem bestämmer räntan?

I huvudregel så är det långivaren som sätter räntan. Dock finns det ett så kallat räntetak på 40 % om lånet tillhör det som kallas för en högkostnadskredit. Detta efter att riksdagen beslutade nya regler för dessa typer av lån. Sedan 1 september 2018 är det alltså nya regler för snabblån. Det har gjort att många långivare har sänkt sina räntor och det rejält. När det kommer till ViaConto så har vi sänkt räntan och erbjuder en på 39.5%. Dessutom tillkommer det inte några dolda avgifter eller kostnader.

Räntesatsen på lånet beror ofta på vad långivaren anser att det är för risk att låna ut pengar till dig. Då handlar det om återbetalningsförmåga och om du har en säkerhet eller inte för ditt lån. Risken kan minskas genom att ha en så kallad medlåntagare.

Fast eller rörlig ränta

När man talar om räntor så talar man ofta om fast eller rörlig ränta. Om det är en fast ränta så innebär det att räntesatsen är exakt samma under bindningsperioden. Fast ränta är ofta något man får om man tar ett bolån. Tar man ett så kallat konsumtionslån, så är det allt som oftast rörlig ränta man talar om. Dock är det oftast inte helt rörlig ränta, utan det finns korta bindningstider i stället. Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer de förändringar som sker på räntemarknaden.

Räntetak och kostnadstak för snabblån och andra högkostnadskrediter

Från den 1 september 2018 gäller nya lagar och regler kring snabblån och högkostnadskrediter. Dessa regler styr hur hög räntan får vara samt vilka andra kostnader som får läggas till på lånet. Ofta är det så att långivaren själv kan bestämma hur hög räntan får vara samt vilka avgifter de tar ut. Men sedan de nya reglerna kom för högkostnadskrediter så får räntan vara högst 40 % över referensräntan. Denna referensränta fastställs var sjätte månad av Riksbanken. Även dröjsmålsräntan får vara max 40 %. Den totala kostnaden för lånet får inte vara högre än lånebeloppet gånger två. Det får heller inte tas ut andra avgifter än dröjsmålsränta om det är sen återbetalning. Lån får endast förlängas en gång. En högkostnadskredit är det samma som snabblån, sms-lån och så vidare. Det innebär ett lån där den effektiva räntan är minst 30 % högre än den så kallade referensräntan. Idag finns det få en gräns hur hög ränta som kan tas ut för en högkostnadskredit. Den aktuella referensräntan i slutet av 2018 är minus 0,5 procent och det innebär att en högkostnadskredit för närvarande högst ha en ränta på 39,5 procent.

Olika typer av lån

När man ska ta ett lån och vill se till att få en låg ränta så finns det idag flera olika möjligheter. Om man ska ta ett lån på 500 000 kronor eller över det, så är det ett bolån man talar om. Då är det ett lån med säkerhet man talar om. Säkerheten är då din bostad. Det som kan bli ett problem är om du inte kan betala tillbaka ditt lån eftersom att banken har då din bostad som säkerhet och kan ta den och sälja den för att få tillbaka sina pengar. Därmed är det bra att ha en bra betalningsförmåga även om man lånar med en säkerhet.

För lån upp till 500 000 så är det ett privatlån eller ett blancolån man talar om. Det kan vara små krediter som lån på 5000 kronor bara med för den delen. Detta typ av lån är ett lån utan säkerhet. Man får använda detta lån till exakt vad man vill. Det går att hitta privatlån med låg ränta, vilket är bra för dig som kund, då det innebär en lägre totalkostnad för din del. Ofta så kan en ränta sättas individuellt beroende på vad du har för ekonomisk situation och ju bättre ekonomi desto lägre ränta brukar man säga.

Hur kan man få låg ränta?

Ju högre lån, desto högre ränta, eftersom att då finns det en osäkerhet från långivaren om huruvida du kan betala tillbaka lånet eller inte. Detta gäller då främst lån utan säkerhet. Så storleken på lånet påverkar räntan. Även löptiden på ett lån påverkar vad det blir för ränta. Ju längre tid du lånar, desto längre betalar du ränta, vilket ger ett något högre totalkostnad. Sedan har vi detta med fast och rörlig ränta som vi var inne på tidigare. Det kan även det påverka vad du får betala i ränta.

Vad är en riskprognos?

En långivare tittar även på det som kallas för riskprognos. Denna visar hur stor risk det är att du inte kan betala tillbaka ditt lån. Oftast är detta en prognos som skrivs i % och ju lägre procent du har, desto lägre risk att låna ut pengar till dig, vilket kan dig bättre ränta. Det som oftast styr vad du får i procent på din riskprognos är hur din löpande ekonomi ser ut samt hur din tidigare kredithistoria varit. Det finns ett visst antal faktorer som analyseras och det är bland annat sammanräknad inkomst, underskott av kapital, utnyttjad kredit totalt (saldo) samt beviljad kredit (limit). Ju högre inkomst du har och färre krediter sedan innan ökar chansen att få ett bra lån med låg ränta. Så ju bättre kreditvärdighet du har, desto bättre chans till lån med låg ränta. Det finns många faktorer som kreditvärdigheten baseras på. Det är bland annat inkomst, livssituation, boende och tidigare lån.

Kreditprövning

Oavsett vilken typ av lån du väljer att ansöka om så kommer du att genomgå en form av kreditprövning. Detta görs för att se att du har de ekonomiska förutsättningarna för att kunna betala både ränta och amorteringar. Det långivaren gör när en kreditprövning sker är att samla in uppgifter om dig och din betalningsförmåga, både nuvarande och hur den kommer se ut i framtiden. De behöver få en helhetsbild av din ekonomiska situation. Därför får du ofta lämna uppgifter så som inkomster, tillgångar, utgifter, skulder, andra lån med mera. Du kommer sedan att kontrolleras mot ett kreditupplysningsföretag. Detta kan ske på olika sätt. Det är genom att de väljer att göra en UC eller så tar de en upplysning via Creditsafe eller via Bisnode. Det finns även ett flertal till kreditupplysningsföretag, men dessa tre är de vanligaste. Den som har svårt att få låna på egen hand kan ibland ha hjälp av att ha en så kallad medlåntagare. Det kan vara sambo, make/maka, eller en annan anhörig. De blir då solidariskt betalningsansvarig med dig. Fördelen med att vara två personer om ett lån är att man har större chans att få det, samt att få lägre ränta på lånet.

 

Låna pengar utan ränta?

När man tar ett lån, så är det som att ta ut en del av sina framtida inkomster i förskott. Ett lån ger möjlighet till att få disponera pengarna innan du har dem. När en långivare lånar ut pengar tar de en risk och för att kompenseras detta så brukar de då ta ut en kostnad i form av ränta. Det finns de lån som är räntefria, men oftast så innebär det lite speciella omständigheter. Många gånger kan man få ett så kallat räntefritt lån om man tar ett sms-lån för allra första gången hos en kreditgivare. Sedan finns det ju detta med att låna av vänner och bekanta, det är ju sällan man då tar ut ränta.

Det finns ett par aktörer som valt att erbjuda lån utan ränta, men då handlar det om så belopp som lån på 1000 kronor eller lån på 2000 kronor och så vidare. Ett lån utan ränta innebär att du bara betalar tillbaka den summa du lånar. Det tillkommer alltså ingen ränta överhuvudtaget. Oftast är det inte heller någon form av uppläggningsavgift eller aviavgift. Du bör dock noga läsa villkoren för dessa räntefria lån, så att du inte drabbas av en negativ överraskning. En del räntefria lån kommer med andra avgifter vilket gör att lånet kan bli dyrare än du tänkt från början.

Ett lån på 1500 kr med en extra avgift på 150 kr innebär en extra kostnad på 10%, medan ett räntefritt lån på 15 000 med en avgift på 150 kr bara genererar en extra avgift på 1%.

En del räntefria lån kommer med villkor som kortare återbetalningstid med, så att du är medveten om detta. Det kan innebära att du måste betala tillbaka på så kort tid som 14 dagar. Därför är det alltid viktigt att läsa villkor och regler oavsett vilket lån du väljer att ta.

Vad innebär riksdagens nya beslut kring högkostnadskredit?

Sedan det nya beslutet kom så har många kreditgivare ändrat om sina lån så att de anpassas efter de nya reglerna. En del snabblångivare väljer att stänga ner sina högkostnadskrediter och fokuserar på att ge så kallade kontokrediter. En sådan har inte en bestämd återbetalningstid. Det gör att räntorna kommer att variera mellan olika kreditgivare.

För dig som väljer att låna hos oss på ViaConto så gör du ett bra val. Vi har sänkt månadsräntan med 14.7 procentenheter och det innebär att vi gått från 18% till 3,3%. Vi har inga uppläggningsavgifter eller aviavgifter. För din del innebär det en årsränta på 39,5%. När du ansöker om ett lån hos oss, så kan du direkt se hur mycket räntekostnaden kommer att vara tills första betalningen. Du kan betala tillbaka hela beloppet direkt eller delbetala genom amortering med en viss procent av låneskulden. Minsta månadsbetalningen är 3,5% av kapitalbeloppet samt upplupen ränta.

Du kanske funderar på varför det då är så bra att ta ett lån med lägre ränta? Jo det är ju som så att ju lägre räntan är, desto mindre kommer du att behöva betala tillbaka i total kostnad. Väljer du dessutom att betala av snabbt, så blir det billigare för din del med, eftersom att du då betalar mindre i ränta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.