Sparar du till ditt barn?

Posted on

Många vill ge sina barn en bra start på vuxenlivet och sparar därför till sina barn, men under vissa perioder i livet kan det vara svårt att få ekonomin att gå runt, till exempel vid sjukskrivning och arbetslöshet. Då kan man tillfälligt behöva minska eller avstå från sparandet. Spara efter egen förmåga – även en liten peng kommer att uppskattas av ditt barn!

Ett mindre sparande kan, med god avkastning, växa rejält på börsen. För att lyckas krävs dock ett regelbundet sparande och ett visst mått av risktagande. Har du en skral ekonomi är det extra viktigt att prioritera sparandet och överföra sparbeloppet direkt efter löneinsättningen, istället för att vänta tills slutet av månaden och spara det som blir över. Annars är risken stor att sparandet blir sporadiskt eller uteblir helt.

Att välja sparform

Viken sparform som passar bäst beror på syftet med sparandet, vilken risk man är villig att ta och hur lång spartid som återstår. Med en lång tid kvar till utbetalning och ett litet kapital, kan man ta större risker och välja till exempel fondsparande, vilket hela sex av tio barn i Sverige redan har, enligt Fondbolagens förening.

Ju kortare tid som återstår innan pengarna ska tas ut, desto mindre risk bör man ta för att säkra värdestegringen i sparandet. Det kan man göra genom att växla till räntesparande. För att uppnå en stabil utveckling, brukar man även sprida riskerna mellan olika sparformer och sprida inköpstillfällena.

Ett alternativ till traditionellt sparande är att ge barnet pengar som en gåva eller ett skriftligt löfte i form av ett gåvobrev. Då kan du bidra med en viss summa pengar t.ex. när barnet köper egen bostad, samtidigt som du själv behåller kontrollen över sparandet.

Separat sparande

Det kan tyckas vara en självklarhet att öppna ett sparkonto i ditt barns namn, men det är inte säkert att ditt barn är moget att förvalta sitt eget kapital trots att det blivit myndigt. Ditt barn kanske har en annan uppfattning än vad du har om hur pengar ska användas när det fyller 18 år, vilket kan leda till konflikter. Även om syftet med sparandet kanske inte är konsumtion, kan det vara frestande för ditt nyblivna myndiga barn.

Därför kan det vara bättre att spara i sitt eget namn. På så sätt kan du själv välja när och hur mycket pengar ditt barn får i framtiden. Ett sätt är att dela sparande i två delar, en större del som sparas i ditt eget namn i till exempel en kapitalförsäkring och en mindre del som sparas i barnets namn. I tonåren kan barnet eventuellt få ansvar för sitt sparande. Det ger barnet en möjlighet att begå misstag och lära sig hantera pengar utan att riskera hela sparkapitalet.

Rättvisa mellan syskon

Sparar du i fonder och har flera barn, är risken stor att barnen får ut olika stora belopp efter 18-års spartid, trots att du regelbundet sparar lika mycket och länge. Det beror bland annat på att fondutvecklingen varierar och att insättning och uttag sker vid olika tidpunkter. Barnets födelseår kommer därför att påverka hur mycket man får ut av sparandet. För att undvika en orättvis fördelning kan man ha ett gemensamt sparande till barnen istället för varsitt. Då kan man göra succesiva uttag och har möjlighet att jämna ut skillnaden senare. Ett annat sätt att göra sparandet mer rättvist, är att kompensera syskon med sämre resultat, men det kan bli svårt om det handlar om större summor.

Arv

Om du sparar i ditt eget namn är det bra att försäkra dig om att barnet får pengarna om du skulle avlida. Väljer du att spara i form av en kapitalförsäkring i ditt eget namn, kan du sätta barnet som förmånstagare. Annars kan du behöva upprätta ett testamente. Det gäller även när du skrivit ett gåvobrev. Genom att ange det i testamentet kan du försäkra dig om att det inte glöms bort och att pengar kommer barnet till godo. Notera dock att en gåva till barn utgör förskott på arv, såvida du inte skrivit något annat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.