1 juli = nya lagar träder i kraft

Posted on

Från och med i sommar kommer det bland annat att bli enklare att byta efternamn. 1 juli 2017 trädde nya lagar i kraft. Har du koll på dem?

Från och med  1:a juli 2017:

 • Det kommer att vara mycket enklare att byta efternamn. Det innebär att barn inte längre får ett efternamn automatiskt efter födelsen eller adoptionen och alla efternamn ska fås genom ansökan. Det ska finnas många möjliga efternamn att välja mellan och alla ska kunna välja de vanligaste efternamnen. Dessutom går det nu att ha dubbla efternamn.
 • Den allmänna värnplikten återinförs. Redan från och med 1 juli 2017 kommer ca 13 000 ungdomar födda 1999 och 2000 att kallas till mönstring.
 • Varningsmeddelanden i mobilen för alla som befinner sig i ett område som drabbats av en olycka eller annan allvarlig händelse. Det blir i form av ett sms.
 • Åldersgräns för e-cigaretter. 18-årsgräns för att köpa e-cigaretter har införts.
 • Tandvårdsbidrag för person mellan 65 och 74 år blir högre, dvs 300 kronor per år.
 • Det blir skärpta straff för vissa våldsbrott, bland annat för grov misshandel, grova olaga hot tvång och könsstympning.

 Så här ser processen ut när nya lagar skapas (källa Regeringen)

 1. “En statlig utredning tillsätts för att utreda frågan. En kommitté eller en person får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för det regeringen vill genomföra.
 2. När utredningen är klar skriver utredaren eller kommittén ett betänkande.
 3. Betänkandet skickas till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter som får lämna synpunkter, så kallade remissvar. Om många av dem som svarar är negativa kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan, eller att försöka hitta andra lösningar än de som utredningen föreslår. Även de som inte har fått remissen skickad till sig har rätt att lämna synpunkter.
 4. Regeringen skriver ett utkast till lag, en så kallad lagrådsremiss, och lämnar den till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag.
 5. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen. Om förslaget i stället kommer från en enskild ledamot i riksdagen kallas förslaget för motion.
 6. Ett av riksdagens utskott får lämna synpunkter på förslaget (utskottsbetänkande).
 7. Riksdagen röstar. Om en majoritet i riksdagen röstar för förslaget utfärdas en ny lag i Svensk författningssamling, SFS.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.