Låna pengar till utbildning – här är alternativen

Låna till utbildning

Posted on

Om det är så att du ska genomgå en utbildning så behöver du ju pengar för att klara av studietiden. En del jobbar samtidigt som de studerar, men det är inte alla som har den möjligheten. Det är då man får fundera på att låna pengar till utbildning. Det finns studentlån och det finns studiestöd. Det är alltså två olika saker. Studentlån är ett vanligt lån och studiestöd är det man har möjlighet att få via CSN. Studiestöd kan man få för gymnasiala studier och för högskolestudier. Så det är fullt möjligt att få studiestöd om du ska plugga på Komvux eller Folkhögskola. Dock ej om du går på ett gymnasieprogram.

Studielån från CSN

Alla som studerar på eftergymnasial nivå har rätt att under totalt 240 veckor uppbära studiemedel i form av CSN lån samt bidrag. Studiestödet består av två delar. Det är ett lån och det är en bidragsdel. Du kan välja att bara få bidraget om du vill. Central Studiestödsnämnden, alltså CSN, erbjuder detta för att du som vill plugga ska känna att du kan klara dig ekonomiskt under den tid som du studerar.

Om du studerar på heltid kan du under 2019 få 2 669 kronor i veckan. En del av den summan är bidrag (809 kronor) och en del är lån som du senare ska betala tillbaka (1 860 kronor).

Om du har vårdnaden om barn får du dessutom ett tilläggsbidrag. Du kan även ha rätt till tilläggslån och merkostnadslån.

Vanligen betalar CSN ut pengar för fyra veckor åt gången. Men i början och slutet av terminen kan det vara fler eller färre veckors studiemedel per utbetalning, beroende på vilket datum terminen startar och slutar. Vissa månader kan du därför få ett annat belopp.

Studielånet och -bidraget uppgår till 10 676 kr (för 2019) och fungerar i princip som en månadslön med utbetalning den 25:e varje månad i terminen. Du får utbetalning 10 månader av 12. Det är något mindre utbetalningar i december samt maj. Under juni och juli får du inga pengar från CSN.

Hur stort lånebelopp du kan få beror på din studietakt, under lång tid du kommer att studera samt om du har någon inkomst sedan tidigare. De villkor som ställs på dig som låntagare är bland annat följande:

 • Utbildningen måste ge rätt till studielån
 • Du måste vara registrerad på kursen/programmet
 • Du måste studera minst 50% i minst tre veckor
 • Du måste ha klarat 75% av tidigare studier

Andra lån utöver CSN

Det kan finnas olika anledningar till att du inte är berättigad till studiestöd hos CSN och att de nekar dig. Det kan även vara att du ska studera på en yrkeshögskola eller ett program som inte ger rätt till CSN-lån. Då finns det andra alternativ du kan fundera på att använda dig av. Du har bland annat detta:

 • Kreditkort för studenter
 • Blancolån för studenter
 • Handlån
 • Vanliga kreditkort
 • Privatlån
 • Mikrolån

Alternativ utöver CSN

Att låna pengar är oftast nödvändigt för att kunna studera. Det kan vara svårt att kombinera studier med ett jobb som täcker de vardagliga utgifterna, särskilt om du pluggar på 100 %. Det är inte omöjligt, men kan vara mycket tufft att klara av. Om det är så att du inte vill eller kan ansöka om CSN så får du fundera på andra alternativ. Det finns flera olika alternativ utöver CSN.

Idag finns det ett flera olika banker som erbjuder lån som påminner om det lån som tillhandahålls av CSN. Både privatlån och mindre snabblån kan användas som ett substitut till studiestödet från CSN.

Genom andra låneformer har du som låntagare dessutom större möjlighet att påverka upplägget av ditt lån samt möjlighet till att låna större belopp.

Dock är det så att det finns olika villkor för att få ett lån beroende på vart du ska låna och från vilken bank eller kreditgivare.

Generellt sett kan dock sägas att villkoren är följande:

 • Du ska vara minst 18 år gammal
 • Du ska ha en deklarerad inkomst
 • Du får inte ha ett skuldsaldo hos Kronofogden
 • Du ska helst inte ha någon betalningsanmärkning

En del kan dock godkänna en eller ett par betalningsanmärkningar om du har bra ekonomi och kreditvärdighet för övrigt.

Kreditkort

Kreditkort kan vara en bra idé att ha. Det ger dig en ekonomisk trygghet. Du får då som en vilande kredit, som inte kostar dig något förrän du använder kortet. Så är det så att studiemedlet inte räcker till en månad, så kan du täcka upp med att ha kreditkort. Det finns idag ett antal kreditkort som är för studenter. Dessa har ingen årsavgift och inkomstkraven är mycket lågt ställda.

Blancolån

Blancolån är lån utan någon säkerhet. Detta finns att hitta nästan överallt. Det finns hos vanliga banker så väl som hos olika kreditinstitut. Dock brukar det finnas ett inkomstkrav. Vilket kan vara svårt att uppfylla som student. Några banker kan dock erbjuda särskilda studentlån för vilka inkomstkraven är mycket små eller helt obefintliga. Om du studerar och har en anställning vid sidan av dina studier kan i stället undersöka utbudet av vanliga privatlån.

Mikrolån

Mikrolån, snabblån, sms-lån, kärt barn har många namn. Det är ett lån på ett ganska litet belopp och det används oftast för att klara av tillfälliga brister i ekonomin. Det är även ett ganska kort tidsspann på att betala tillbaka det. Dock är det ofta låga inkomstkrav på denna typen av lån, vilket gör att du som student kan få ett sådant lån. Viktigt att tänka på är att denna typen av lån kan vara mer riskfyllda än andra krediter. Det finns alternativ till dessa lån som handlån från studentkår och pantbankslån.

Att tänka på

Studielån från CSN är oftast det bästa alternativet. Det är ett tryggt och billigt lån. Räntan på detta lån är lägre än vad det för lån som blancolån eller sms lån eller räntan för ett kreditkort. Det är även bra villkor när du ska betala tillbaka på ditt lån från CSN. Så är du berättigad till studiestöd från CSN så är det klokt att välja det alternativet. Det är klokt att i så stor utsträckning som möjligt undvika att hamna i situationer då det krävs ett lån eller en kredit för att klara ekonomin

Leave a Reply

Your email address will not be published.