Blir det en tvärnit i bolånerallyt?

Posted on

Svenskarnas skuldsättning ökar i oroväckande takt. Enligt SCB:s senaste statistik är tillväxttakten 5,5 procent, att jämföra med 5,4 procent i juni 2014 och 4,9 procent året innan. Hushållens skulder består till omkring 80 procent av bolån. Även bostadspriserna har stigit kraftigt, 10 procent det senaste året. Räntorna är väldigt låga och bankerna vill tjäna pengar … Läs mer Blir det en tvärnit i bolånerallyt?