Blir det en tvärnit i bolånerallyt?

Posted on

Svenskarnas skuldsättning ökar i oroväckande takt. Enligt SCB:s senaste statistik är tillväxttakten 5,5 procent, att jämföra med 5,4 procent i juni 2014 och 4,9 procent året innan. Hushållens skulder består till omkring 80 procent av bolån. Även bostadspriserna har stigit kraftigt, 10 procent det senaste året. Räntorna är väldigt låga och bankerna vill tjäna pengar på att låna ut. Det är en klassisk situation där låntagarna riskerar att underskatta sin betalningsförmåga när de tar lån.

Den växande skuldsättningen bekymrar såväl Riksbanken som våra politiker. Därför är det troligt att det kommande förslaget om amorteringstvång på bolån genomförs för att minska hushållens skuldberg. Ett lägre ränteläge ökar möjligheter för hushållen att amortera på lånen. Dock har det historiskt sett visat sig att det lägre ränteläget bidragit till att höja utlåningstakten, som nu tagit ny fart. Därför kan det eventuellt komma fler åtgärder för att bromsa skuldsättningen, till exempel minskad eller slopad avdragsrätt för boräntor som fördyrar bolånen.

Oroliga bostadsägare

Länsförsäkringar Bank genomförde nyligen en undersökning bland 7000 hushåll med bolån för att se vilken inverkan ett slopat ränteavdrag skulle få. Det man fann var att många skulle drabbas. 15 % av ensamstående med barn skulle behöva sälja sin bostad om åtgärden genomfördes. Detsamma gäller 7 % av sammanboende med barn, 9 % av sammanboende utan barn och 6 % av sammanboende utan barn. 40 % av hushållen uppger att de skulle behöva dra in på annat.

Effekterna av sådan åtgärd bekräftas av Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och ledamot av Nobelkommittén för ekonomipriset. I DN debatt skriver han: ”Om vi har en bubbla just nu (vilket många påstår) och därför avskaffar avdragsrätten just nu – ja, då skulle ju bubblan definitivt spricka, eftersom många låntagare då skulle få det svårt att klara av sina räntekostnader”.

Spara pengar genom att amortera

Är du en av dem som har höga lånekostnader? Passa på och utnyttja det förmånliga ränteläget för att amortera mer på dina lån. Amortering är ett bra sätta att spara pengar på sikt. Även om man kan tycka att kostnadsminskningen per månad för ett stort bolån på över en miljon kronor är försumbar så blir det mycket pengar i längden. Tänk på att först amortera av lånen med högst ränta, som konsumtionslån och andra blancolån. Därefter kan du börja amortera på dina bolån.  Bolånet är ofta något man bär med sig större delen av sitt liv och även om du amorterar av an mindre summa per månad, blir det en avsevärd kostnadsbesparing på 10-20 års sikt.

 

Källor:

http://www.di.se/di/artiklar/2014/8/28/svenskar-fortsatter-lana-vilt/

http://www.di.se/di/artiklar/2014/8/27/slopat-ranteavdrag-oroar-bostadsagare/

http://www.dn.se/debatt/aterinford-fastighetsskatt-battre-an-slopat-ranteavdrag/

Leave a Reply

Your email address will not be published.