Vad är ekonomi och hur sköter man den?

Vad är ekonomi och hur sköter man den

Posted on

Begreppet ekonomi är ofta något många förknippar med pengar. Det kan finnas frågor som hur mycket pengar har jag, eller hur mycket pengar kostar det? Hur mycket pengar behöver jag? Eller hur mycket pengar är jag skyldig? En del tycker att begreppet ekonomi kommer med en negativ känsla i alla fall när man tänker på den egna ekonomin. En del upplever det jobbigt och ångestframkallande att tänka på sin egen ekonomi. Andra tycker bara det är tråkigt.

Komma underfund med sin ekonomi

När det kommer till den egna ekonomin så handlar det oftast om att kunna hushålla med sina egna pengar. Dock kan det finnas en hel del saker som försvårar det hela. Det är kanske så att du inte har kontroll på dina pengar eller vad du har för utgifter. Sedan är det inte ovanligt att drabbas av oväntade utgifter som tandläkarbesök, bilen går sönder eller liknande. Inte ovanligt att det kan ske under en och samma månad. Då kan ekonomin verkligen rasa!

Vi kanske inte kan göra din ekonomi roligare men med vår artikel här kanske vi kan göra det lite lättare för dig i alla fall. Det du kanske behöver göra är att komma underfund med din ekonomi.

Tillgångar

Tillgångar är de pengar du har att röra dig med för att kunna betala dina skulder och andra utgifter som du har. Dina tillgångar beror på vad du har för inkomst. Inkomst är de pengar som kommer in på ditt konto. Vanliga inkomster är lön och bidrag av olika slag. Men det kan även vara andra inkomster som gåva, vinst på investering med mera. Sedan kan det även vara andra inflöden av pengar i form av lån. Dock är det så att lånet skapar samtidigt en skuld, som ska betalas tillbaka.

Utgifter

Utgifter är det som får dina tillgångar att minska. Dessa utgifter kan vara av olika art. De kan vara regelbundna eller oregelbundna. De även vara samt förutsedda eller oförutsedda. De utgifter som är förutsedda och regelbundna är saker som hyra, elräkningar, försäkringar med mera. Förutsedda, oregelbundna utgifter kan vara en födelsedag av något slag medan en trasig bil är en oförutsedd utgift. Tar du lån för att reparera din bil, så blir återbetalningen på detta lån en regelbunden utgift.

Skulder

Det finns olika sorters skulder. Ofta är det en överenskommelse om att få tillgång till och sedan återbetala en bestämd summa. Om du har fått en summa pengar med ett villkor att återbetala summan senare, då är det en skuld. Denna skuld är det som benämns som ett lån. Dock kan du få skulder på andra sätt som när du är sen med att betala räkningar med mera.

Avgifter

Avgifter är det som det kostar dig att använda dig av olika tjänster oftast. Det kan vara en kostnad för ett lån eller för att teckna ett abonnemang. Ibland är det ränta som ska betalas och det är en tidsstyrd kostnad eller ersättning som berör ett lån av något slag.

Budget är något som är bra att skapa, oavsett hur din ekonomi ser ut. En budget är en uppskattning över framtida ekonomiska händelser. Det är alltså en slags sammanställning över din ekonomi. Den ger dig en bra översikt på hur du ska hantera dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Det finns en stor skillnad mellan att ha koll på din ekonomi och att ha kontroll över din ekonomi. Dock är det ena en direkt förutsättning för det andra. Om du förstår samt har bra koll på dina inkomster, utgifter och tillgångar så har du koll på din ekonomi. Det gör att du då har bra mycket bättre utsikter att ta kontroll över ekonomin.

Om det börjar gå utför i din ekonomi

Ibland kan det vara så att ekonomin går utför. Dina utgifter är högre än dina inkomster till exempel och det ger dig fler och fler skulder. Det första du ska göra om det börjar gå utför, det är att bromsa. Sedan bör du se till att återta kontrollen på din ekonomi. Det du bör börja med är att tänka på vad som kommer in och vad som görs av med. Det är bra att göra en tydlig sammanställning. Det kan du göra enkelt i ett Excel.

Inkomsterna

I detta fall innebär inkomst alla de pengar som kommer in. Det kan vara pengar som kommer regelbundet så som lön, bidrag, lånade pengar, ränta på insatt kapital, försäljning av varor och tjänster eller gåvor. Sammanställ vad det är du får in.

Utgifter

Nu måste du ta reda på vad det är för pengar som går ut från ditt hushåll så att säga. Om du ofta handlar för kontanter så kan du lätt tappa kontrollen på var dina pengar faktiskt tar vägen. Det är bättre att alltid använda dig av ditt betalkort så att du ser var pengarna försvinner. Föredrar du att handla med kontanter se då till att spara alla kvitton så att du kan göra en sammanställning med hjälp av dem.

Sammanställ

Om du väljer en längre tidsperiod för din sammanställning så kommer du se att det är rätt liten variation mellan månaderna. Det är inte fel att göra en sammanställning över ett helt år, så att du se vad du har haft för inkomster och utgifter, och sammanställa detta. Det gör att du även kan få med säsongsbundna saker. Dock är en månads sammanställning är mycket bättre än ingenting. När du sammanställt så mycket du vill så ska du se på hur stor skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna är. Om du har större inkomster än utgifter så har du en positiv balans i ekonomin. Är det tvärtom så är balansen negativ. Det går då så klart att ta ett lån för att fixa det på kort sikt. Men det är bra att se över vad du kan göra för att dra ner på utgifterna och komma på rätt köl. Ett lån bör vara ett verktyg för att skaffa sig tid och manöverutrymme.

Att balansera din ekonomi går ut på att få en helhetsbild och sen se vart du behöver göra korrigeringar beroende på om inkomsterna eller utgifterna tar överhanden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.