Vanliga-ord

Vanliga ord och begrepp när du lånar pengar

Posted on

Vanliga ord och begrepp när det kommer till att låna pengar

När du ska ta ett lån, så kommer du att komma i kontakt med en del ord och begrepp som är ganska så vanliga. Dock är det inte säkert att du har koll på dem alla. Därför så har vi här sammanställt en lista med de allra vanligaste orden och begreppen.

Amortering

Amortering är det belopp du betalar varje månad, som en avbetalning på ditt lån. Man brukar betala detta belopp tillsammans med räntan och det kan ske månadsvis eller kvartalsvis. Det är långivaren som bestämmer hur amorteringsbeloppet räknas ut och om det ska vara en rak amortering eller annuitetslån. Se till att du noga kollar låneavtalet innan du binder dig till lånet.

Rak amortering

Rak amortering är den allra vanligaste modellen som innebär att du betalar tillbaka ditt lån med en fast summa varje månad plus ränta. En rak amortering har alltid en lägre totalkostnad än vad ett annuitetslån har. För att få ett lån med rak amortering så krävs det att du har ekonomin att ha en hög amorteringstakt redan från början. Du ska betala samma summa varje gång. Räntekostnaden kommer då att bli mindre för varje gång. Det om inte räntan höjs under perioden vill säga. Denna modell är vanlig att ha då du lånar stora summor pengar, som till en bostad till exempel. Din skuld delas på de antal amorteringstillfällen som du kommit överens om med långivaren.

Annuitet

Om du tar ett annuitetslån så är det en stor fördel då det gör att du kan hålla nere utgifterna i början. Det du får betala är ett belopp som då täcker både amortering och ränta. Om inte räntan ändras, så kommer avbetalningssumman att vara samma varje månad. I början av låneperioden innebär det att största kostnaden är ränta men mot slutet av lånetiden är det en större del som går till amorteringen. Dock är det så att de allra flesta annuitetslån inte har en fast ränta. Ändras räntan under löptiden så kan man antingen välja en bibehållen annuitet, eller en ändrar annuitet. De kallas även för falsk annuitet och äkta annuitet. Med bibehållen annuitet ändras inte månadskostnaden. En ändrad annuitet innebär att man räknar om månadsbeloppet men behåller löptiden. Det gör att det kan vara olika summor att betala varje månad.

Avslag

Att få ett lån är ingen rättighet så att säga. Det kan vara så att du uppfyller alla formella krav som långivaren ställt, men de har rätt att neka dig ett lån ändå. Långivaren måste dock alltid informera dig om varför du har fått avslag på din ansökan. Om det beror på uppgifter som hämtats från ett kreditupplysningsföretag ska det informeras om vilka uppgifter som samlats in och från vilket företag.

Borgen

En person kan gå i borgen för en annan person. Det innebär att man lovar att betala dennas skuld om personen som lånat av någon anledning inte har betalat. En eller flera personer kan gå i borgen och den som gör det kallas för borgensman. Den som lånar pengar kallas för gäldenär och långivaren kallas för borgenär. En borgensman kan man behöva om man inte har egen inkomst eller tidigare skulder, för att lättare få ett lån beviljat.

Högkostnadskrediter

Det finns lån som är så kallade högkostnadskrediter. Oftast handlar det om snabblån, sms-lån och så vidare. Dock kom det nya regler den 1 september 2018 för att stärka konsumentskyddet. En högkostnadskredit är det lån som har en effektiv ränta på 30 % högre än referensräntan, som sätts av Riksbanken. Räntan får max vara 40 % över referensräntan. Dröjsmålsräntan får högst vara 40 % över referensräntan. Kostnadstak, den totala lånekostnaden får högst vara det dubbla lånebeloppet. Inga andra avgifter än dröjsmålsränta får tas ut om låntagaren är sen med sin återbetalning. Lånet får endast förlängas en gång.

Dessa nya regler innebär för din del att du aldrig kan bli skyldig mer än dubbla den summa du lånat. Har du lånat 10 000 kronor, så ska det vara så att du max ska betala tillbaka 20 000 kronor. Det som inte räknas med i kostnadstaket är de externa kostnader, som till exempelvis Kronofogden eller rättegångskostnader.

Kreditprövning

Kreditprövning eller en kreditupplysning är något som ofta görs av en långivare när du har ansökt om ett lån. Man gör detta för att kontrollera din ekonomi och vilka förutsättningar du har för att kunna betala tillbaka lånet. Kreditprövningen används även som ett underlag när man sätter den individuella räntan.

En kreditprövning är något som görs inför alla lån oavsett hur mycket du ska låna. Idag finns det flera olika aktörer som sköter dessa. En del är hårdare än andra. Det finns inga direkta regler över vad för information som ska samlas in, men inkomster, tillgångar, utgifter och skulder (inklusive eventuella borgensåtaganden) är de viktigaste uppgifterna.

Det vanligaste kreditupplysningsföretaget i Sverige är Upplysningscentralen, det är då man får en ”UC”. Andra företag är Soliditet, Creditsafe och Bisnode.

Skillnaden mellan Upplysningscentralen och de andra är att om en UC görs, så kommer alla de kreditprövningar de gör, sparas i ett register och det i 12 månader. Det kan påverka dina chanser att få ett lån, ju fler UC, desto sämre chanser.

Låneskydd

Låneskydd är som en slags försäkring som långivare kan erbjuda sina kunder. Denna kan träda i kraft om det är dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga via sjukdom. Se till att kolla vad det är för villkor på det lån du tar när det kommer till detta.

Ränta och avgifter

Långivaren måste ju tjäna på att låna ut pengar. Det gör de genom att ha ränta på lånet. Långivaren är den som sätter hur hög räntan ska vara och många gånger bestäms den efter hur stor risk det är att låna ut pengarna till en person. För så kallade högkostnadskrediter finns ett räntetak på 40 procent. Det går att få lägre ränta om du har en slags säkerhet, så som medsökande, borgensman eller egendom.

När det gäller ränta så finns det två typer av dessa. Det är nominell ränta och effektiv ränta. Den nominella räntan är vad långivaren tar ut i ränta för själva lånet. Den effektiva räntan är totala kostnaden inklusive startavgifter och eventuella aviavgifter. Alltså alla kostnader som tillkommer och dessa ska anges som årsränta i procent. Enligt lag är alla långivare skyldiga att ange den effektiva räntan och visa med ett exempel.

Låt oss säga att du vill låna 100 000 kronor och då med en rak amortering i fem år till en ränta på 5 %. Det är månadsvis betalning på lånet. Är det en uppläggningsavgift på 300 kr och en aviavgift på 25 kr blir den effektiva räntan 5,85 procent. Det innebär att du efter 5 år kommer att ha betalat 114 508 kr för ditt lån.

Om ditt lån är med en rörlig ränta, som är det vanligaste när det kommer till privatlån och snabblån så kan räntan ändras under lånets löptid. Innan en ändring av räntan sker så ska du dock ha blivit informerad om detta. Det finns dessutom bara vissa skäl som är giltiga för att höja räntan:

  • Kreditpolitiska beslut.
  • Ökade upplåningskostnader för långivaren.
  • Andra kostnadsökningar som långivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks.

Det finns avgifter som en långivare kan ta ut för ett lån. Dessa måste avse långivarens kostnad för lånet. Olika avgifter kan avse bland annat uppläggningsavgift (även kallad startavgift) och aviavgift.

Ångerrätt

Inom 14 dagar så har du rätt att ångra ett lån och det gäller nästan alla lån. Ett undantag är bolån till exempel. Man räknar 14 dagar, alltså ångerfristen från det att du fått villkor och avtalsinformation från långivaren. Det behöver alltså inte vara samma dag du får din ansökan godkänd. Om du skulle ångra dig har du heller ingen skyldighet att berätta varför.

Om du ångrar ett lån så ska det räcka att du ringer till långivaren. Det är även en fördel att höra av dig skriftligt, så att du kan bevisa att du skickat det inom ångerfristen om det skulle vara så att långivaren påstår något annat.

Har pengarna redan hunnit betalas ut till dig så är det givetvis så att du måste betala tillbaka dem och det inom 30 dagar från den dag du meddelat att du ångrat det. Du kan även komma att bli skyldig att betala ränta för de dagar du haft pengarna.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.