6 trender som gör oss mörkrädda

Posted on

Snart kommer Halloween med skrämmande skepnader ur mörkrets djup, men det är helt andra saker som gör oss mörkrädda. Det är reella fakta som påverkar vår trygghet, ekonomi och hälsa. Vi listat sex trender som gör oss mörkrädda:

1) Identitetskapningar ökar lavinartat

Bedrägeribrotten har ökat med 157 procent i Sverige under den senaste tioårsperioden och har blivit en del av en ny typ av vardagsbrottslighet, enligt Polisen . En fortsatt snabb utveckling av bedrägerier med hjälp av identitetsintrång, så kallad ID-kapning, indikeras även av en mycket kraftig ökning i antalet bedrägerispärrar hos UC. Antalet bedrägerispärrar ökade kraftigt mellan år 2012 och 2013. Mest ökade de i Stockholms län och bland äldre.

2) Hushållens skuldsättning ökar

Svenskarnas skuldsättning ökar i oroande takt, enligt SCB:s senaste statistik. Hushållens skulder består till omkring 80 procent av bolån. Även bostadspriserna har stigit kraftigt, 10 procent det senaste året. Räntorna är mycket låga och bankerna vill tjäna pengar på att låna ut. Det är en klassisk situation där låntagarna riskerar att underskatta sin betalningsförmåga när de tar lån.

Läs mer:

http://www.viaconto.se/blog/blir-det-en-tvarnit-i-bolanerallyt/

3) Villainbrotten ökar

Under en tioårsperiod har villainbrotten i Sverige ökat med 17 procent, trots en viss variation mellan åren och utvecklingen har blivit mer säsongsbetonad. Precis i denna årstid runt Halloween har du, om du bor en villa i ett välbärgat område i en tätort, störst risk att bli drabbad av ett inbrott. De flesta villainbrotten i Sverige sker under mörkrets skydd i november månad. Efter det sker flest villainbrott under oktober och december månad. Färre villainbrott begås i glesbygden, enligt BRÅ .

4) Hushållen har dålig krisberedskap

70 procent av svenskarna upplever att det inte har tillräcklig beredskap inför en eventuell krissituation då all infrastruktur såsom el, kollektivtrafik, fjärrvärme etc. slutar att fungera. Infrateks och Sifos undersökning Kaoskollen visar att boende i Norrland uppgivit att de klarar sig sämst, där har nio av tio dålig beredskap.

5) Hushållen kastar stora mängder mat

Vi kastar i genomsnitt 81 kg mat per person och år i Sverige. Det mesta svinnet kommer från privatpersoners hushåll – inte industri, handel, restauranger eller storkök! ”En tvåbarnsfamilj kan spara 3000-6000 kr om året på att äta upp maten istället för att kasta den”, skriver även Konsumentföreningen Stockholm i en kampanj (http://slangintematen.se/matsvinn_i_siffror/) för att uppmärksamma matsvinnet.

Läs mer:

http://www.viaconto.se/blog/slanger-du-ocksa-5000-kr-i-soporna/

6) Miljöarbetet går i snigelfart– inte ett enda miljömål uppnått

Riksdagen beslutade år 1999 om 15 nationella miljökvalitetsmål i Sverige och utökade senare med ytterligare ett miljömål. Trots att det har gått15 år har Sverige inte lyckats uppnå ett enda av sina miljömål, enligt Naturvårdsverkets granskning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.