De 7 största misstagen som kvinnor begår när det gäller ekonomi

Posted on

Trots att Sverige i grunden är ett ganska jämställt land och till skillnad från många andra länder varken har någon samtaxering eller större andel hemmafruar, är skillnaderna i det ekonomiska tänkandet mellan kvinnor och män oroande stora.

Som långivare analyserar vi löpande våra kreditrisker och märker att vissa faktorer påverkar kvinnornas ekonomi och kreditvärdighet mer än andra.

Här kommer de sju största misstagen som vi anser att kvinnor gör när det gäller deras ekonomi:

Misstag nr 1: Låter maken eller sambon sköta ekonomin och betala räkningar.

Hur ofta har man inte hört deltagarna i Lyxfällan beklaga sig att de inte visste hur illa det var eftersom det var den andra parten som betalade alla räkningar? Oftast är det mannen i familjen som tar på sig ansvaret för att betala räkningarna och när inkomsterna inte räcker till fyller man på med lån och krediter. Det låter kanske som stenålderstänkande men många män tycker fortfarande att det är deras plikt att försörja familjen och när ekonomin inte går ihop försöker man kanske lappa och laga genom att skaffa mer pengar med hjälp av krediter. Inget långsiktigt alternativ med andra ord.

Lösning: Betala era räkningar tillsammans och ha kontroll över familjens budget!

Misstag nr 2: Har inget eget sparande.

Förlita inte dig på det sparande som din man eller sambo har. Han kanske har bättre lön och det är enklare att koppla sparandet till hans konto, men det är inte säkert att er relation kommer att bestå för evigt och att du kommer att kunna ta del av sparpengarna på hans konto.

Lösning: Starta ett eget sparande och koppla ett autogiro till ditt lönekonto så att sparpengarna dras direkt efter lönen, innan du hunnit spendera för mycket.

Misstag nr 3: Låter maken eller sambon ta alla beslut vid inköp av kapitalvaror

Tycker du också att ni behöver dyra statusprylar och all den senaste tekniken  så är det förmodligen ok att överlåta inköp av dessa varor åt sin man eller sambo, men räkna med att du en dag kanske  plötsligt är delägare i en sprillans ny sportmotorcykel fast du inte ens har körkort. Var det verkligen det som er familj behövde mest av allt?

Lösning: Fatta alltid beslut om inköp av varor som överstiger ett visst värde gemensamt. Sätt värdet baserat på familjens ekonomi.

Misstag nr 4: Saknar försäkringar som täcker upp för inkomstbortfall vid arbetslöshet eller sjukdom

Vet du hur mycket ersättning du får från din a-kassa (om du har någon) i händelse av arbetslöshet? Knappt en av tio heltidsarbetande i dag får ut 80 procent av sin lön vid arbetslöshet, såsom det var tänkt. Bara den som tjänar högst 18700 kronor får 80 procents ersättning. Den som tjänar 30000 kronor får sin inkomst halverad vid arbetslöshet.

Lösning: Se till att du är ansluten till en a-kassa och ett fackförbund som erbjuder inkomstförsäkring. Kontrollera om dina privata försäkringar  kan täcka upp för inkomstbortfallet vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser.

Misstag nr 5: Saknar eget pensionssparande

Kvinnorna tenderar att ignorera det faktum att den förväntade livslängden ökat stadigt de senaste decennierna. Pensionsutbetalningarna från den allmänna pensionen kommer inte längre att motsvara den största delen av din tidigare lön. Statistik visar dessutom att gifta kvinnor lever i genomsnitt 6-8 år längre än maken. Har du tänkt på hur din ekonomi kommer at se ut när du går i pension och eventuellt måste klara alla kostnader på egen hand?

Lösning: Du behöver inte köpa pensionsförsäkringar för att pensionsspara. Det fungerar lika bra med vanligt fondsparande eller liknande. Be din bankrådgivare om hjälp om inte du själv orkar sätta in dig i allt som har med sparande att göra. Är du däremot en person som inte kan låta bli att spendera pengar som är lättillgängliga på ett sparkonto är det bättre att låsa in pengarna i ett sparande som du inte kan ta ut före pensionen.

Misstag nr 6: Vill inte ta risker när det gäller sparande

Den senaste uträkningen från Jusek visar att män tjänar i genomsnitt 2.9 miljoner kronor mer i lön under sin livstid. Lönebortfallet för kvinnorna beror bl a på barnafödandet med föräldraledighet och deltidsarbete under småbarnsåren. Ett sätt för kvinnor att kompensera detta är att ta lite större risker med sitt sparande. Du behöver inte vara ett finansproffs eller en särskilt riskvillig person för att starta ett aktie- eller fondsparande som kan generera mycket högre avkastning jämfört med ett vanligt sparkonto.

Lösning: Skaffa ett Investeringssparkonto hos din bank och starta ett månadssparande. Läs på och satsa på aktier och fonder med lagom risk. Det finns mycket bra analyser och beslutstöd att tillgå när det gäller både aktier och fonder.

Misstag nr 7: Stannar hemma för länge under småbarnsåren

Det är viktigt att vara en närvarande förälder under småbarnsåren, men din man eller sambo kan likaväl vara den förälder som stannar hemma med barnen. I alla fall till 50%. Den generösa föräldraförsäkringen gör att kvinnornas frånvaro från arbetslivet blir mycket lång med inkomstbortfall och sämre karriärmöjligheter som konsekvens.

Lösning: Dela föräldraledigheten lika! Tänk inte på det inkomstbortfall som ni får just nu när maken som oftast tjänar mer pengar stannar hemma med barnen. Tänkt på de 2.9 miljoner kronor som du som kvinna förlorar under din livstid för att du inte delar din föräldraledighet lika med barnets far.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.