Låna pengar med svag kreditvärdighet

Posted on

I livet kommer det tillfällen då det är ett måste att låna pengar. Det kan ha uppkommit en situation som du inte kan lösa på annat sätt. Det kan vara svårt att få ett lån om du har en svag kreditvärdighet, men helt omöjligt är det inte. Det går idag att hitta det, eftersom det finns flera olika aktörer på marknaden som erbjuder lån. Om det är så att du har en låg kreditvärdighet så bör du satsa på ett lån där långivaren inte tar UC. Att vara kreditvärdig eller inte har ofta inte att göra med hur många lån du har sedan innan, utan med hur många kreditupplysningar via UC som är gjorda. Kanske du har en bra ekonomi för övrigt, men har råkat få för många UC helt enkelt.

Flera långivare idag låter bli att titta på just detta. De ger lån till dig trots en svag kreditvärdighet. De tittar på andra saker än detta. Är det så att du behöver ett större lån, och har en låg kreditvärdighet, så kan det vara idé att satsa på ett samlingslån.

Går det att få ett lån trots låg kreditvärdighet?

Kanske det är så att du letar efter ett lån trots att du vet med dig att du har en låg kreditvärdighet. Då har du flera olika långivare att välja mellan. En del tänker att om man har en svag kreditvärdighet så har man skulder hos Kronofogden. Men så behöver det inte alls vara. Det är inte heller så att det är inkasso, utan det kan helt enkelt bero på att du har ansökt om flera lån med UC tidigare. Det är som så att varje gång du ansöker om ett lån hos de som tar UC så registreras detta. Sedan sparas det i 12 månader och alla kan se det. Du som vill undvika detta kan istället vända dig till en aktör som använder sig av Creditsafe, Bisnode eller liknande.

Ta lån utan kreditupplysning

Om du vill behålla en bra kreditvärdighet så är det bra att ta ett lån utan kreditupplysning. Med kreditupplysning menar vi UC. En form av kreditupplysning görs nämligen alltid, eftersom det är lag på det. Men genom att ansöka om lån hos de som använder sig av andra kreditupplysningsföretag än UC, så slipper du det ligga dig i fatet längre fram. Det är bra för dig som redan har en svag kreditvärdighet att ansöka hos den typen av långivare som använder Creditsafe, Bisnode och så vidare. Du som vill ha ett större lån måste oftast ha en bra kreditvärdighet, så det är bra att tänka på.

Förbättra kreditvärdigheten

Om du har planer på att ta ett större lån är det bra att ha en bra kreditvärdighet. Det går att förbättra den du har. Det kan förvisso ta ett tag beroende på hur det ser ut just nu eller varför du har en låg kreditvärdighet. Är det så att du har en svag kreditvärdighet på grund av många UC så är det bara att vänta ut dem så att de försvinner. Det tar 12 månader från att den upplysningen gjordes på dig. Om du har lån så kan det även vara bra att se över dessa. Kanske det kan vara värt att fundera på att ta ett samlingslån så att du blir av med alla små lån? Om det är som så att du har en svag kreditvärdighet på grund av skulder och betalningsanmärkningar hos Kronofogden, då är det lite längre tid att räkna med. Betala av skulderna hos dem och sedan tar det 3 år att bli av med anmärkningen.

Kan ett samlingslån förbättra kreditvärdigheten?

Eftersom ett samlingslån gör att du kan betala av en massa små skulder och du får ett enda lån med en och samma månadskostnad under hela låneperioden så kan du slippa höga räntor. Det innebär att du kan amortera mera. Det i sin tur ger även mer pengar över. Ser man då över tid så kommer det att ge dig en bättre kreditvärdighet.

Det är bra att vara medveten om att ju sämre kreditvärdighet du har desto högre ränta är det ofta på de lån du tar. Se till att säga upp alla små krediter och ta sedan ett samlingslån för att betala av dem. Om det är så att du har räkningar eller fakturor och vet att du blir sen med att betala, se då till att höra av dig och tala om det för den du ska betala till. Se till att låta bli att ta nya krediter. Öka upp dina inkomster. Amortera gärna mer än vad det minsta kravet är. Se även till att få bättre koll genom att ansluta många räkningar till autogiro.

När du sett till att avsluta alla smålån, kreditkort och andra högkostnadskrediter så kommer det på sikt att ge dig en mycket bättre kreditvärdighet. Se sedan till att minst vänta ett år innan du ansöker om ett nytt lån. Det eftersom en UC ligger kvar 12 månader.

Mer om svag kreditvärdighet

Låg inkomst, betalningsanmärkningar och omfattande skulder är bara några anledningar till att du har en svag kreditvärdighet. Dock kan det finnas flera andra anledningar till detta. Det kan göra det svårt att få låna pengar. Det går att lån trots betalningsanmärkningar, men i de fall där du inte kan låna alls så kan du nedan läsa mer om olika alternativ till kredit när du har svårt att ta ett lån.

Använd befintligt kreditkort

Kanske du har svårt att få lån nu, men att det inte alltid varit så? Kanske du har ett kreditkort sedan innan som du har kredit kvar på? Är det då så att du inte får nya lån, så kan det vara en idé att använda ditt kreditkort.

Pantbanken

Pantbanken som koncept är kanske inte lika vanligt idag som tidigare, men det finns. Det kan vara ett alternativ om du inte kan få lån på andra sätt. I flera av de större städerna finns det pantbanker där du kan pantsätta föremål som säkerhet för ett lån (pantbelåning). Du tar då med dig föremålet till en fysisk pantbutik för att visa upp det. Där kommer en värderingsman göra en snabb bedömning och anger värdet på objektet. Ett erbjudande om ett kortfristigt lån på mellan tre till fyra månader anges i samband med värderingen. Under tiden som detta lån löper så kommer ditt föremål alltså vara hos pantbanken. Låntagaren kan när som helst under låneperioden gå till pantbanken för att förlänga lånet eller betala av det och gå återfå det pantsatta föremålet. Värdet av ditt inlämnade föremål är avgörande för hur mycket du får låna, men pantbanken låter dig naturligtvis inte belåna upp till hela värdet.

Om du vid låneperiodens slut inte förmår att betala tillbaka pengarna till banken, har banken rätt att sälja panten på offentlig auktion till högst bjudande, banken reglerar lånets fordran. Om panten vid auktionen säljs för ett högre värde än vad den värderades till och ett överskott uppstår, tillfaller det till lånekunden. Skulle däremot ett underskott uppstå blir denne betalningsansvarig.

Vad kan jag pantsätta?

  • Smycken i ädlare metaller
  • Klockor
  • Tavlor
  • Antikviteter

Dessa saker ovan är exempel på sådant som i första hand tas emot som pant. Det är som så att pantbanker tar helst föremål som de själva kan sälja vidare om det är så att du inte kan betala tillbaka ditt lån. Ett objekt som ska pantsättas måste ha ett värde för allmänheten annars blir det svårt för pantbanken att sälja det till någon annan.

Låna av föräldrar

Det finns alltid en möjlighet att låna av sina familjemedlemmar. Kanske det inte ska vara ditt första val, men det finns ju alltid valmöjligheten att fråga dem i alla fall. Det gäller bara att se till att alla parter förstår precis vad som gäller, detta för att undvika missförstånd som kan leda till slitningar i familjen. Därför bör du alltid tänka på att båda parter ska vara medvetna och överens om vilka villkor som gäller för lånet, och även skriva ett avtal för lånet.

Ett annat alternativ är att de kan ställa upp som borgensman eller ta ett lån åt dig.

Förbättra din kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett sammanfattande begrepp för en persons möjlighet att betala skulder. Det är alltså inte hur betalningsförmågan ser ut i ett bredare perspektiv. Det handlar helt enkelt om att betala på befintliga och eventuellt tillkommande skulder.

När en kreditvärdighet sätts så handlar det oftast om fyra olika faktorer. Det är inkomst, utgifter, livssituation och kredithistorik (inklusive befintliga krediter och lån).

Inkomst och utgifter

Inkomst och utgifter hör givetvis ihop. Om du har en låg inkomst och höga utgifter så kommer det att ge dig en svag kreditvärdighet. Detta eftersom det anses att du har ett litet utrymme när det kommer till att betala av skulder. Har du hög inkomst och låga utgifter så har du en hög kreditvärdighet. Sedan handlar det en del om din livssituation med. Så som ålder, civilstånd, hemmavarande barn och andra saker.

När kreditvärdigheten bestäms för dig så är det utifrån en bedömning av risk. En långivare vill matcha den risk som tas genom utlåning med den beräknade avkastningen och då gäller det att på ett korrekt sätt bedöma risken för betalningsinställelse. Ju fler riskfaktorer som dyker upp i bedömningen, desto lägre blir din kreditvärdighet, och vice versa.

Sammanfattning

Om du tittar på de fyra kategorierna ser du att du i princip kan påverka alla av dem och det innebär automatiskt att du kan förbättra din kreditvärdighet genom att göra medvetna val. Det genom att rensa upp en del i eventuella lån och krediter du har tagit tidigare. Det är där samlingslån kommer in i bilden. Det är även smart att försöka öka dina inkomster och dra ner på onödiga utgifter. Har du en betalningsanmärkning kan du tyvärr inte påskynda processen med att förbättra din kreditvärdighet, utan det är bara att vänta tills dess att den avförs från din kreditinformation. Det tar tre år efter att skulden är betald.

Beställ kreditupplysning på dig själv

För att få svart på vitt kring reda på mer om hur din kreditvärdighet ser ut just i detta nu kan du vända dig till ett kreditupplysningsföretag och begära ut en egen kreditupplysning. Det gör att du kan se exakt hur långivarna ser din ekonomiska situation. Genom att analysera uppgifterna kan du förmodligen ganska lätt hitta punkter att åtgärda för att förbättra din kreditscore.

Leave a Reply

Your email address will not be published.