Skilsmässa handlar inte bara om att säga hej då!

Posted on

Blev äktenskapet inte som ni tänkt er och är skilsmässa nu ett faktum? Förutom att äktenskapsskillnad ska lämnas in, medför det många ekonomiska, praktiska och känslomässiga beslut. Att skiljas handlar alltså inte bara om att säga hej då till en person man trodde att man skulle dela livet med! I detta blogginlägg tipsar vi om hur du får ekonomin att gå ihop.

De går en skilsmässovåg över Sverige, hela 25 100 äkten­skap slutade med skils­mässa år 2013. Det är det högsta antalet sedan 1975, enligt Statistiska centralbyrån. Att skilja sig leder ofta till försämrad ekonomi och resulterar i värsta fall i konflikter som kräver utomstående hjälp. Förutom känslor av besvikelse och sorg måste många praktiska saker ordnas.  Med barn blir det mer komplicerat, både juridiskt och ekonomiskt. Skriv därför äktenskapsförord medan ni fortfarande kan samarbeta.

 

 Checklista för att få ekonomin att fungera så bra som möjligt under separationen: 

 • Prata med varandra om ekonomin. Försök sträva efter att göra det bästa av    situationen för båda.
 •  Läs på och skaffa juridisk överblick. Sveriges domstolars hemsida informerar om bodelning för gifta och sambor.
 • Sök extern hjälp om ni inte kan komma överens. Överväg att kontakta en rådgivare.
 • Tänk på att det kan ta tid att sälja bostaden.
 • Dela upp gemensamma lån och skulder, men räkna inte med att banken godkänner uppdelning av gemensamma lån.
 •  Ändra förmånstagare på försäkringar.
 • Lista tillgångar och skulder för att få överblick.
 • Fördela övriga gemensamma tillgångar.
 • Flytta över avtal för tv, bredband och liknande till rätt person.
 • Har ni barn kan ni ta hjälp av Försäkringskassans planeringsverktyg för att räkna ut eventuellt underhåll.
 • Kom överens om underhållsbidrag eller ansök om underhållsstöd hos                    Försäkringskassan, men var medveten om den förälder som ska betala riskerar att få en skuld hos Kronofogden om ärendet drar ut på tiden!

 

En skilsmässa tär hårt på ekonomin

Precis som man vinner på att flytta ihop med någon, förlorar man ekonomiskt på att flytta isär och bli ensamstående igen. Istället för att betala alla räkningar med två inkomster ska de nu betalas med en. Eftersom både inkomsten och utgifter förändras efter en skilsmässa kan det vara bra att göra en budgetkalkyl. Då kan du då se alla förändringar i din ekonomi. Levnadskostnaderna stiger efter separationen. Först tillkommer engångskostnader för t.ex. nya möbler, flytt, bil osv. Sedan får man räkna med att många kostnader dubbleras, t.ex. boende, resekostnader, el, bil, TV-avgift, Internet, försäkringar, kläder och leksaker för barnen. Det kan även tillkomma intäkter som bostadsbidrag och underhållsstöd.

Genom kalkylen kan du se om du behöver minska på några vardagliga kostnader, t.ex. restaurangbesök, för att klara din nya ekonomiska situation. Separationen kan även innebära att du behöver ta fler lån, till exempel för att klara engångskostnaderna. Vidare kan försäljningen av en eventuell gemensam bostad resultera i att man drabbas av en restskuld om bolånen varit stora i förhållande till bostadens värde.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.