Skuldsanering, vad är det för något?

Posted on

Vad innebär skuldsanering?

Skuldsanering är något en person som har blivit svårt skuldsatt kan bli beviljad. Detta är något man ansöker om hos Kronofogden. När man ansöker om detta så innebär det att man ska ha så stora skulder att det inte går att betala av dem inom överskådlig tid som det kallas. Skuldsanering söks för de skulder som ligger hos Kronofogden och att få en sådan beviljad innebär att du betalar av en del av dina skulder under ett visst antal år. Resten av skulderna så att säga ”slipper” du att betala. När skuldsaneringen är över så har du inte några skulder kvar, såtillvida att de ingick i själva saneringen. Det innebär att du bör vara skuldfri. Det finns två typer av skuldsanering. Det är vanlig skuldsanering och en som heter skuldsanering för företagare. En vanlig skuldsanering och skuldsanering för företagare går till på ungefär samma sätt, men det finns några skillnader.

Varför skuldsanering?

Om du av någon anledning har haft svårt att betala dina lån, räkningar och andra krediter så kan dessa ha gått vidare, via inkasso till Kronofogden. När de hamnar hos Kronofogden, så kommer du dels få en betalningsanmärkning per skuld, samt anmaning att betala. Om du inte kan betala, så kommer du att få ett skuldsaldo hos Kronofogden. De kommer att vilja få in pengarna på något sätt och detta görs oftast genom en utmätning av något slag. Det kan vara utmätning av något du äger eller utmätning av din lön. Om dina skulder är så stora, att de inte går att betala dem via dessa utmätningar inom en överskådlig tid så kan man ansöka om skuldsanering. Alla kan inte få skuldsanering, utan beslutet baseras på en mängd olika faktorer. Det är inte ett måste att man har extremt höga skulder, det kan vara att man inte har pengar att betala dem med bara. Kronofogden tittar på hur den ekonomiska bilden ser ut i helhet med individens levnadsförhållanden.

Hur får man skuldsanering?

Skuldsanering söker man hos Kronofogden. Tanken med att detta finns är att en skuldsatt person ska få en möjlighet att kunna lösa ekonomiska problem och så att säga få tillbaka sitt liv. Dessutom gör det så att borgenärerna kommer att få betalt till en viss del, istället för kanske inte alls. De villkor som du måste leva upp till för att kunna få en skuldsanering är dessa:

 • Du har så många skulder att du inte kommer att kunna betala av dem på många år.
 • Skuldsaneringen ska vara rimlig och ta hänsyn till dina personliga så väl som dina ekonomiska förhållanden.
 • Du ska bo, arbeta och ha dina skulder i Sverige

 

Du ansöker om att få skuldsanering hos Kronofogden genom att fylla i blanketter och skicka in eller via deras e-tjänst som de har på sin hemsida. När denna ansökan kommer in, så utreds det om du uppfyller kraven för att få en skuldsanering. Därefter fattas ett beslut om skuldsanering och det är ett preliminärt beslut. Då beslutas det hur mycket du ska betala. Sedan skickas detta förslag till de olika borgenärerna du har. Alltså dem du är skyldig pengar. I detta förslag står alla skulder du hade när du inledde skuldsaneringen. Borgenärerna får chansen att svara på det förslag som de mottagit. Därefter kan ett slutgiltigt beslut fattas. Du får då en betalningsplan över hur du ska betala av dina skulder. Om det är så att du redan lever under eller på existensminimum så kan du få ett beslut utan avbetalningsplan. Du betalar alltså inget på dina skulder. När skuldsaneringen är över, så är alla skulder som ingick i denna inte längre kvar.

Det är viktigt att inte dra på sig nya skulder under den tid man har skuldsanering. Dessa ingår nämligen inte och det kan göra att du åter igen hamnar i en jobbig situation. Oftast kan man bara få en skuldsanering en gång under livet. Det finns dock undantag och särskilda skäl som gör att man kan bli beviljad en andra gång. En skuldsanering pågår som i regel fem år.

Omprövning av skuldsanering

Du så väl som dina borgenärer kan ansöka om att få skuldsaneringen ändrad. Du själv kan ansöka om det om det är så att din ekonomi gör att du inte kan betala enligt avbetalningsplan. Du kan då ansöka om att få betala mindre. Är det däremot tvärtom, att du får det bättre ställt och en bättre ekonomi under skuldsaneringen så kan borgenärerna ansöka om att få mer pengar. Även du själv kan välja att betala mer om du vill. Om du inte betalar som du ska, så kan även borgenärerna ansöka om att din skuldsanering ska hävas eller avbrytas.

Skuldsanering för företagare

Även företagare kan hamna i en svår ekonomisk sits och ha behov av en skuldsanering. Detta kan du få om du är eller har varit involverad i en näringsverksamhet. Det ska ha varit en enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Det finns lite olika villkor som ska levas upp till och dessa beror på vad du haft för involvering i företaget. Det finns tre olika kategorier. Dessutom finns det ytterligare villkor. Mer om skuldsanering för företag kan du läsa om på kronofogden.se.

Råd och hjälp

Om du vill ha råd och hjälp när det kommer till skuldsanering så kan du börja med att vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivare. Det är en person som kan hjälpa dig före, under och efter en skuldsanering. Dels kan du få hjälp med att ansöka om det, sedan hjälp med att förstå besluten samt att du efteråt kan få hjälp med din privatekonomi.

Du kan även få råd och hjälp direkt hos Kronofogden. Du kan kontakta dem och prata med dem om dina skulder och ekonomi.

Vanliga orsaker till skuldsättning

Det kan så klart finnas en massa orsaker att man hamnar i skuld men de vanligaste är dessa:

 • Obetalda sms lån.
 • Trafikförsäkringsavgifter. Om du har en bil och inte betalar din trafikförsäkring får betala över 100 kr/dag så längre bilen är oförsäkrad.
 • Obetalda mobiltelefonräkningar.
 • Privatlån och krediter.
 • Studielånskulder till CSN.
 • Obetalda elräkningar.
 • Obetalda skatteskulder.
 • Fortkörningsböter och parkeringsböter.
 • Underhållsstöd.

Undvik att hamna i samma sits igen!

Anledningen att du hamnade hos Kronofogden första gången kan variera. Kanske du slarvat med din ekonomi eller så har den bara blivit sämre. Det kan vara att du blivit långtidssjukskriven, arbetslös eller haft en mängd oväntade utgifter. Oavsett, så om du har lyckats bli skuldfri, så undvik att hamna i skuldfällan igen. Det kan du göra på flera sätt.

Du kan planera en budget, som du sedan strikt håller dig till. Försök att alltid betala dina räkningar med dina egna pengar, inte lånade pengar. Se till att du gör det så snart lönen kommer in, så att du inte använder dina pengar till annat. Spara alla kvitton och räkningar för att se om du har onödiga utgifter du kan dra ner på.

Du bör även se till att försöka spara ihop till en buffert, fall du får en oförutsedd utgift igen.

Skulle det vara så en månad att du inte kan betala en räkning eller betala av på ett lån, så kontakta dem du ska ge pengar och be om anstånd en månad eller om det finn möjlighet till en betalningsfri månad. Är det ett lån, fråga om det går att göra en ny avbetalningsplan. Går det vidare till inkasso, kontakta dem! De är sällan omöjliga att ha och göra med och du kan kanske få en avbetalningsplan hos dem istället.

Se över abonnemang, prenumerationer, försäkringar och annat. Finns det billigare alternativ eller ska du säga upp vissa saker helt?

Ta hjälp av din kommuns budget-och skuldrådgivare för att få råd och hjälp.

Om du arbetar, se till att du är med i en A-kassa, så att du får ersättning om det skulle vara så att du blir arbetslös. Tjänar du mycket, teckna en inkomstförsäkring.

Vet du med dig att det kommer komma en stor räkning, som till exempel restskatt, se till att lägga undan lite varje månad till det.

Dra inte på dig en massa nya lån och krediter. Även om du blir kreditvärdig och har möjlighet att ta saker på avbetalning eller låna pengar, så gör inte det om du inte måste. Det är bättre att spara till det du vill köpa eller göra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.