Vad vet du om Bitcoin?

Posted on

Vad skulle du säga om du läste att räntekostnaden för ett 6000 kronors lån i 30 är en 0,4 bitcoin? Bitcoin? Vad är detta?

Om du ännu inte har hört ordet ”bitcoin” kan du efter att ha läst denna artikel överglänsa dina vänner och bekanta med prisangivelser i bitcoin: ” Menar du verkligen att den här tröjan är dyr? Den kostar ju inte ens en bitcoin!”

Vad är bitcoin?

Bitcoin är en digital valuta som skapades år 2008. Rent praktiskt är det teckenserier som du kan spara på din hårddisk, skriva ut på papper eller översätta till qr-kod. Tanken med denna digitala valuta är att användas för anonyma betalningar som inte kontrolleras av någon stat eller organisation och effektivisera transaktioner. Utan mellanhänder skall överföringar ske mellan enskilda datorer utan att passera bank, stat eller transaktionsföretag. Värdet på en bitcoin är i dagsläget ca 2000 kr. I april 2013 var kostaden för en bitcoin ca 900 kronor.

Hur får man bitcoins?

För att få bitcoin måste du gå med i Bitcoinnätverket och installera ett program på din dator. Programmet arbetar med att lösa en komplicerad matematisk uppgift som kallas för ”mining”. Du behöver dock en specialdator för att lyckas med uppdraget. Det finns särskilda datorer att köpa för ”bitcoin mining” och som arbetar mycket snabbt med att lösa matematiska problem. Om programmet löser uppgiften belönas du med 50 bitcoin. Du kan handla för bitcoin hos ett fåtal vanliga företag och på hemliga handelsplatser på internet. Du kan också växla till dig Bitcoin eller ta emot Bitcoin som betalning för varor eller tjänster om du har installerat en Bitcoinplånbok

Intresset för den digitala valutan har ökat mycket under år 2013. I Sverige har allmänheten och media öppnat ögonen för denna nya valuta. Men vilka fördelar och nackdelar har Bitcoin? Läs vidare om du vill överglänsa dina vänner med avancerade uppgifter om bitcoins fördelar och nackdelar!

Några av fördelarna:

1. Mycket låga avgifter, ofta helt avgiftsfria överföringar.

2. Omedelbara överföringar dygnet runt alla dagar i veckan.

3. Fungerar globalt, utan restriktioner.

4. Gör det möjligt att lagra och överföra värde utan motpartsrisk, alltså utan att du behöver lita på någon annan.

5. Skyddar mot monetär inflation.

6. Belopp av vilken storlek som helst kan överföras.

7. Ingen risk för s.k. chargebacks när t.ex. en handlare tar emot en kortbetalning som senare dras tillbaka.

8. Möjlighet att gå runt valutaregleringar, t.ex. i syfte att föra ut pengar från Kina eller Argentina.

9. Ingen tredje part är nödvändig. Vem som helst kan ta emot eller skicka Bitcoins.

10. Öppen källkod. Vem som helst kan modifiera och förbättra mjukvaran.

11. Stark kryptering. Bitcoins är svåra att förfalska eftersom varje transaktion kräver en unik signatur, en privat nyckel, som verifieras av en så kallad miner och är permanent sparad på nätverket.

12. Decentralisering. Valutan är inte bunden till någon regering och kan därför inte påverkas av penningpolitiska åtgärder.

Bland nackdelarna finns:

1.  Brant inlärningskurva. Det är ett avancerat system att sätta sig in i och tar därför tid innan man kan komma igång.

2. Teknologisk sårbarhet. Kräver personligt ansvar. Om du glömmer ditt lösenord, inte gör en säkerhetskopia av din hårddisk, raderar din plånbok utan att ha en säkerhetskopia är dina pengar borta. De kan även stjälas av bl.a. virus och attacker.

3. Volatilitet. Värdet på Bitcoin är inte bundet till någon annan valuta och kan därför fluktuera mycket. Instabiliteten innebär att det inte finns någon garanti att priserna imorgon är desamma som idag.

4. Bedrägerier. I dagsläget då regleringar saknas, möjliggör Bitcoin anonyma transaktioner och därmed även kriminell aktivitet såsom penningtvätt och handel med illegala varor. Utnyttjandet av Bitcoin i kriminellt syfte är dock inte unikt, utan gäller alla valutor. I media har det kriminella elementet fått stor uppmärksamhet. Vissa förespråkare menar att fenomenet med virtuella valutor inte är något nytt och att valutan inte bör förkastas helt på grund av den förekommande brottsligheten. Om man gör Bitcoin illegalt, såsom skett i Thailand, finns det hög risk att det istället dyker upp nya vägar för virtuella transaktioner eftersom både brottsligheten och de kriminella utvecklas.

Osäker framtid

Bitcoins framtid är osäker. Bitcoin har redan gjort en mindre parabolisk uppgång 2011 med efterföljande krasch. Vad händer innan valutakursen har stabiliserats?

Vidare finns problem med det faktum att Bitcoin är begränsad till 21 miljoner enheter. När gränsen är uppnådd kommer inga fler mynt att kunna skapas. Då uppstår problem som ännu inte är till fullo lösta, bland annat hur man håller nätverket igång efter detta. Att sätta ett så kallat valutatak medför även en negativ påverkan på ekonomin, vilket beskrivs bland annat av Nobelpristagaren Paul Krugman.

Skulle valutan bli väldigt stor, leder det till att många banker förlorar pengar i uteblivna transaktionsavgifter, vilket bankerna och staterna kommer ha svårt att godta. Globala tillslag från myndigheter skulle kunna leda till Bitcoins undergång. Det finns därför anledning att tro världens centralbanker och myndigheter i framtiden hittar sätt som omöjliggör transaktioner med Bitcoin.

Investering med hög risk

Stora fluktueringar i valutan gör att dina Bitcoin snabbt kan bli mer eller mindre värdelösa. Det föreligger alltså risk för valutadevalvering. Om du trots det bestämmer dig för att investera i valutan, var medveten om att det kan ta mycket tid och resurser i anspråk. Liksom vid alla högriskinvesteringar bör du inte investera mer än du har råd att förlora. Det finns inga statliga bankgarantier eller liknande för virtuella valutor som för sparande i banker även om riskerna är lika verkliga som avkastningen.

Valutan bedöms av experter som en osäker investeringsform, med beskrivningar som långsiktig och osäker. För att en investering ska anses vara värd att investera i bör den ses som säker på lång sikt. Osäkra investeringar görs mestadels på kort sikt.

Vill du ändå bli ägare av bitcoin? Det finns flera sajter på nätet som växlar bitcoin som vilken valuta som helst. Den mest kända heter Mt Gox.

Är du redan ägare av bitcoin? Berätta gärna om din erfarenhet av bitcoin!

 

Källor:

http://www.bitcoin.se/category/artiklar/

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/virtuella-valutor-vardefulla-for-kriminella_8627322.svd

http://www.nasdaq.com/article/betting-on-the-bitcoin-buzz-cm279095#ixzz2jmSkwnDQ

https://www.mtgox.com/?Currency=SEK

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.