Har du fått ett brev från Kronofogden? Vad ska du göra?

Posted on

Har du fått ett brev från Kronofogden?

Ett brev från Kronofogden kan innebära en mängd olika saker. Den vanligaste anledningen är dock kanske den att du har fått en skuld hos dem eller att en skuld är på väg att hamna hos dem. När du får ett brev från dem är det viktigt att du noga läser igen brevet. Det finns flera ärenden som det kan gälla, så därför är det bra att du verkligen förstår vad som gäller för just dig. De vanligaste breven man får från Kronofogden är skuld att betala, föreläggande eller ett så kallat delgivningskvitto. Sedan finns det även andra sorters brev. Vi tar upp några av de mest vanliga brev här i denna artikel.

Skuld att betala

Om du fått brev med ”skuld att betala”, så innebär det att du har en obetald skuld till någon och de har begärt hjälp från Kronofogden för att få betalt. På det brev du får hem så kommer det att stå en sista betalningsdag. Du kan då välja att betala summan som står, med hjälp av de inbetalningsuppgifter som står med i brevet. Om det är så att du inte kan betala, så kommer Kronofogden att undersöka vad du har för tillgångar. De kommer i de flesta fall skicka ut ett nytt brev där du får fylla i uppgifter om inkomst, familjeförhållanden, bostadskostnader med mera. För att driva in skulden så kan Kronofogden göra en utmätning. Det kan vara utmätning av lön, utmätning av lös egendom, eller av fast egendom.

Föreläggande

Du kan även ha fått ett brev med ett betalningsföreläggande. Det kan dels vara ett föreläggande om betalning, eller ett föreläggande om handräckning. Det finns även en föreläggande om särskild handräckning

Ett föreläggande om betalning innebär att du har en skuld till någon, som vill ha betalt och tar hjälp av Kronofogden. Det du ska börja med att göra är att kvittera att du fått det. Det gör du genom att skriva under delgivningskvittot och skicka tillbaka det till Kronofogden. Även om du skriver under delgivningskvittot så innebär det inte att du godkänner kravet. Skriver du inte under alls, så kan Kronofogden söka upp dig hemma eller på jobbet så att du skriver under. Om kravet är riktigt, så ska du betala det som anges och det direkt till den som har sökt om betalningen. Tycker du att kravet är fel, så kan du bestrida det. Då ska du skriva ett brev och förklara varför du bestrider och skicka det till Kronofogden.

Föreläggande om handräckning handlar ofta om avhysning, alltså att du inte längre får bo kvar i den lägenhet du hyr. Det kan ha att göra med att du missat betala hyran eller på annat sätt gjort något fel. Även här ska du skriva under ett delgivningskvitto. Du kan antingen godta att kravet är riktigt och göra det som står i brevet eller så kan du bestrida det, på samma sätt som föreläggande om betalning.

Delgivningskvitto

Ett delgivningskvitto kan ibland följa med det brev du får från Kronofogden. Det är viktigt att du skriver under och skickar tillbaka det. Annars kan du komma att få besök personligen av Kronofogden. Det du skriver under på är att du har mottagit brevet och inte att du håller med om vad det säger.

Dödsbo

En annan anledning till att du får ett brev från Kronofogden är att en anhörig till dig har avlidit och denne person har haft skulder till Kronofogden. Det kan då vara brev med skuld att betala, betalningsanmaning eller underrättelse/anmaning. Det gäller då dödsboet och inte dig som person. Du blir inte skyldig att betala, utan det är dödsboet som ska göra detta. Om det inte finns några tillgångar i dödsboet, så behöver ni ändå inte betala, man ärver aldrig skulder. Däremot är det så att det funnits tillgångar i dödsboet men ni anhöriga har använt upp dessa pengar, så är ni solidariskt betalningsansvariga.

Inkassokrav

Inkassokrav kommer aldrig från Kronofogden. Detta kommer från ett inkassobolag. Detta kan ske om du har en faktura, som du missat att betala i rätt tid. När ett brev från ett inkassobolag kommer så är det till dem du ska betala hela summa. Om du inte betalar den summa som står, så kan det komma att gå vidare till Kronofogden och då bli en skuld att betala.

Inkomster och utgifter

Ett brev från Kronofogden kan vara en blankett som heter redogörelse för inkomster och utgifter. Detta får du när Kronofogden utreder vad du har för tillgångar. Du bör se till att fylla i denna blankett så noga som du bara kan. Om du låter bli, så kommer Kronofogden att använda sig av ett schablonbelopp. Har du otur kan det vara så att de inte stämmer med din situation och att du får betala mer än vad du borde. Så därför bör du se till att fylla i denna på korrekt sätt, så att utslaget blir rätt sedan på hur mycket du ska betala per månad.

Utmätningsförrättning

Du kan komma att få ett brev som heter Underrättelse om utsatt utmätningsförrättning. Det är information om att Kronofogden kommer att komma till den adress som står med i brevet. Det kan vara din hemadress eller annan adress. Det står vilket datum de kommer att komma. Vid en förrättning så undersöker de om du har tillgångar som de kan utmäta. Alltså om du har saker hemma som går att sälja så att skulden blir betald.

Utslag

Ett annat brev som kan komma från Kronofogden är det som heter utslag. Ett utslag är detsamma som en dom kan man säga. Om du har fått ett utslag innebär det att du måste utföra eller betala det som framgår av utslaget. Om du inte invänt mot det krav som kom i ditt föreläggande, så kommer det komma ett utslag. Det bestämmer hur du ska betala och det ska göras direkt till sökanden eller ombud. Om sökanden väljer att begära Kronofogdens hjälp med verkställighet är det istället till dem du ska betala. Om du inte betalar eller bestrider så får du alltså detta utslag. Ett utslag kan i sin tur ge dig en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning hamnar hos kreditupplysningsföretagen och det är alltså de som sätter dem och inte Kronofogden.

När du inte kan betala

Är det så att du vet med dig om att du inte kan betala, hör då av dig till fordringsägaren alltså den du är skyldig pengar. Ni kanske kan komma fram till en lösning tillsammans. Om så inte är fallet, så kan den som inte får betalt då vända sig till Kronofogden. Då ansöker de ofta om det som kallas för betalningsföreläggande, så att skulden blir fastställd. När skulden väl är fastställd så görs utredningen för att se vilka tillgångar du har. Det för att eventuellt göra en utmätning. Det kan vara så att det blir utmätning på det hus du äger, lös egendom som går att sälja eller att en löneutmätning. Den sista innebär att det kommer dras en viss summa varje månad direkt på din lön, som går till Kronofogden som i sin tur betalar fordringsägaren. Är det så att du har flera skulder som gått vidare till Kronofogden och du har blivit gravt skuldsatt, så kan det vara så att du bör söka skuldsanering. Då innebär det att du får leva på existensminimum i 5 år. Sedan är du helt skuldfri.

Kontakta fordringsägaren i god tid

För att undvika att få tråkiga brev från Kronofogden där det står att du ska betala och att du även får en betalningsanmärkning, så försök att göra något åt saken innan det går vidare. Att kontakta den du är skyldig pengar för att höra om det finns en lösning är bra. Skulle inte de gå med på det, utan de skickar det vidare till inkasso, så kan du då höra av dig till inkassoföretaget. Ibland är det lättare att få till en avbetalningsplan hos just inkasso. När det väl hamnar hos Kronofogden går det inte att få en avbetalningsplan. Kronofogden kan nämligen inte besluta om att frysa ränta eller att göra upp om avbetalningsplaner. Det kan bara göras med fordringsägare och med inkassobolag. Ett annat sätt att lösa problemen kan vara att ta ett samlingslån, om det är så att du har många små krediter. Ett större lån för att betala dessa kan göra att din ekonomiska situation blir mycket bättre.

One thought on “Har du fått ett brev från Kronofogden? Vad ska du göra?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.