Hur betalar man tillbaka?

Krediter tagna fr.o.m. 2017.09.07 återbetalas via Bankgiro, autogiro eller Swish.

Aviseringen skickas till dig via e-post 10 dagar innan förfallodagen. Har autogiro inte kunnat dras måste du själv göra en inbetalning: Bankgirokonto: 794-8540. Ange OCR-nr vid betalning (manuell betalning ViaConto tillhanda senast en bankdag före förfallodagen).

Swish-nr: 1233930260. Ange OCR-nr i meddelandefältet (Swish-betalningen ska ViaConto tillhanda senast kl. 16:00 en bankdag före förfallodagen).

Lån tagna innan 2017.04.06 återbetalas via Bankgiro eller Swish. Bankgirokonto: 794-8540. Ange OCR-nr vid betalning. Swish-nr: 1233930260. Ange OCR-nr i meddelandefältet. Fakturan med OCR-nummer skickas till dig via e-post efter utbetalning av lånet. Information finns även i din användarprofil på viaconto.se

Lån tagna fr.o.m 2017.04.06 återbetalas via autogiro. Aviseringen skickas till dig via e-post 10 dagar innan förfallodagen. Har autogiro inte kunnat dras måste du själva göra en inbetalning: Bankgirokonto: 794-8540. Ange OCR-nr vid betalning. Swish-nr: 1233930260. Ange OCR-nr i meddelandefältet. OCR-nummer hittar du på avin som skickas till din e-post samt i din användarprofil på viaconto.se

Flexibel återbetalning av utnyttjad kredit

Minsta återbetalning per månad är 2,50% - 14,30% av lånesaldo dock lägst 800 SEK, plus debiterad månadsränta och avgifter i enlighet med betalningsplanen. Detta ska återbetalas via autogiro. Autogiromedgivandet lämnas i samband med kreditansökan.

Du kan när som helst utan extra kostnad återbetala hela kreditbeloppet eller göra extra amorteringar. Aviseringen skickas till din e-post 10 dagar innan förfallodatumet. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar motsvarande aviserat belopp på ditt konto på förfallodagen.

Vad är en högkostnadskredit?

En högkostnadskredit är en kredit som vanligtvis innebär höga extrakostnader i form av ränta och avgifter för dig som kredittagare. En högkostnadskredit ska inte användas som ett långsiktigt kreditalternativ. Ansök inte om en högkostnadskredit om du tror att du kan ha svårt att återbetala krediten i tid!

Vad händer om kreditlånet inte återbetalas i tid?

Kostnader i samband med försenad betalning

Om lånet, inklusive ränta, inte återbetalas i tid har ViaConto rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60kr för skriftlig påminnelse samt dröjsmålsränta på det återstående kredit till dess att full betalning har erlagts. Dröjsmålsräntan är 3,625 % per månad, d.v.s. 43,5 % per år.

Risker med högkostnadskredit

Underlåtenhet att betala skulden i tid kan leda till en betalningsanmärkning och försämra din kreditvärdighet. En betalningsanmärkning kan vara ett hinder om du vill hyra bostad, ta ett banklån eller handla på kredit. Anmärkningen finns kvar i registret i tre år. En högkostnadskredit kan påverka din ekonomi negativt och orsaka överskuldsättning.

Inkasso

Om lånet inte återbetalas i tid, lämnas fordran över till inkasso. Låntagaren är skyldig att ersätta kostnader för inkassokrav som fastställs enligt inkassolagens bestämmelser, samt eventuellt andra lagstadgade avgifter för indrivning av skuld. Här kan du vända dig för att få hjälp med din ekonomi. Du kan få råd och stöd att reda ut din privatekonomi hos din budget- och skuldrådgivare i din hemkommun. Rådgivningen är kostnadsfri. Här kan du hitta kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivarna: ( https://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/skulder/kontakta-budget-och-skuldradgivare/ ).

På www.hallokonsument.se kan du läsa mer om hur du ska agera om du inte kan betala en skuld.

Chatt med oss