Hur betalar man tillbaka?

Betala tillbaka hela lånet

Lån tagna innan 2017.04.06 återbetalas via Bankgiro eller Swish.

Bankgirokonto: 794-8540. Ange OCR-nr vid betalning.

Swish-nr: 1233930260. Ange OCR-nr i meddelandefältet.

Fakturan med OCR-nummer skickas till dig via e-post efter utbetalning av lånet. Information finns även i din användarprofil på viaconto.se

Lån tagna fr.o.m 2017.04.06 återbetalas via autogiro.

Aviseringen skickas till dig via e-post 8 dagar innan förfallodagen. Har autogiro inte kunnat dras måste du själva göra en inbetalning:

Bankgirokonto: 794-8540. Ange OCR-nr vid betalning.

Swish-nr: 1233930260. Ange OCR-nr i meddelandefältet.

OCR-nummer hittar du på avin som skickas till din e-post samt i din användarprofil på viaconto.se

Förlänga lånet

Du kan skjuta upp din lånebetalning med upp till 30 dagar genom att betala en förlängningsavgift. Återbetalning görs via Bankgiro 794-8540 eller Swish 1233930260. Ange alltid OCR-nr. Mer information finns i din faktura eller användarprofil på viaconto.se.

Avgiften måste vara ViaConto tillhanda minst en dag innan lånets förfallodatum. Den är, precis som låneräntan, avdragsgill i deklarationen. Du kan även delbetala och förlänga en mindre del av lånet. Kontakta vår kundtjänst för mer information!

Vad händer om lånet inte återbetalas i tid?

Kostnader i samband med försenad betalning

Om lånet, inklusive ränta, inte återbetalas i tid har ViaConto rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60kr för skriftlig påminnelse, en förseningsavgift enligt vid var tid gällande prislista, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning har erlagts. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad, d.v.s. 30% per år.

Påverkan på din kreditvärdighet

Underlåtenhet att betala skulden i tid kan leda till en betalningsanmärkning och försämra din kreditvärdighet. En betalningsanmärkning kan vara ett hinder om du vill hyra bostad, ta ett banklån eller handla på kredit. Anmärkningen finns kvar i registret i tre år.

Inkasso

Om lånet inte återbetalas i tid, lämnas fordran över till inkasso. Låntagaren är skyldig att ersätta kostnader för inkassokrav som fastställs enligt inkassolagens bestämmelser, samt eventuellt andra lagstadgade avgifter för indrivning av skuld.

Öppettider

Vardagar:8:30 - 17:00