Vad kostar ViaConto kreditlån?

Den månatliga räntan är 3,29 % (dagsränta 0,11 %). Årsräntan är 39,5 %. Månatlig administrationsavgift på upp till 375 kronor (Gäller ej om kapitalskulden är under 100 kronor på fakturadagen dvs. 10 dagar innan förfallodatumet). Månatlig faktureringsavgift på 45 kronor. Du kan när som helst utan extra kostnad återbetala hela kreditbeloppet eller göra extra amorteringar.

Vad är minsta beloppet jag kan ta ut av min kredit hos ViaConto?

Minsta beloppet att ta ut är 1000 kronor. När du har amorterat in minst 1000 kronor eller återbetalat hela krediten kan du göra nya uttag inom din kreditgräns.

Hur mycket kan jag maximalt låna hos ViaConto?

Du kan ansöka om en kreditgräns mellan 1000 och 30 000 kronor. Högsta kreditgräns för nya kunder är 20 000 kr. Beviljat belopp utbetalas till ditt konto. Har du beviljats en lägre kreditgräns kan du senare ansöka om en höjning. Du måste ha återbetalat din första kredit fullt för att ansöka om en högre kreditlimit. Ansökan görs via din kundprofil. Har du förfallna fakturor hos ViaKredit eller ViaConto kan du inte ansöka om en högre kreditlimit.

När får jag pengarna insatta på mitt konto?

Har du konto i Nordea, Swedbank, SEB, Handelsbanken får du pengarna kort efter att du har beviljats kredit. Detsamma gäller när du ansöker om uttag inom din beviljade kreditgräns. Har din kredit beviljats innan kl 13.30 på vardagar får du pengarna samma dag. Har din kredit beviljats efter kl 13.30 eller under en helgdag får du vanligtvis pengar nästa vardag.

Hur fungerar ViaContos kredit?

ViaConto är en löpande kontokredit, ungefär som ett kreditkort fast utan kortet, med en kreditgräns upp till 30 000 kronor. När du har beviljats din kreditlimit utbetalar vi hela det beviljade kreditbeloppet till ditt bankkonto. När du har amorterat av en del av din kredit kan du göra nya uttag inom den beviljade kreditlimiten. Det är helt kostnadsfritt att ansöka om kontokredit eller höjning av din kreditlimit och du betalar bara för den delen som du utnyttjar.

Vilka krav måste man uppfylla för att beviljas kredit?

För att beviljas ett lån måste du uppfylla följande villkor:
  • Myndig och folkbokförd i Sverige sedan minst 2 år
  • Ej skyddad identitet, ej satt under förvaltarskap
  • Inneha eget privatkonto i svensk bank
  • Inneha egen mobiltelefon
  • Har du lånat hos oss tidigare, kontrollerar vi om du har skött dina tidigare lån hos oss.
  • Deklarerad inkomst i Sverige
Vi genomför alltid sedvanlig kreditprövning.

Hur tar jag ut pengar från min kredit?

Du kan göra uttag genom att logga in på din kundprofil och ansöka om uttag.

När är kreditservice öppen?

Du kan ansöka om kredit dygnet runt. Du får ett preliminärt besked direkt på skärmen som visar om du uppfyller våra grundkrav. Därefter behandlar våra kredithandläggare din ansökan under kundtjänstens öppettider och du får ett slutgiltigt beslut per sms. Vanligtvis kan vi behandla en kreditansökan inom 20 minuter.

Får jag hela det beviljade beloppet utbetalt till mitt konto?

Ja, när du ansöker om kredit och beviljas en kreditgräns betalar vi ut hela det beviljade beloppet till ditt konto. Därefter, när du har återbetalat hela eller en del av din kredit kan du ansöka om fler uttag inom din kreditgräns.

Hur ändrar jag min kreditgräns?

Du kan ansöka om höjning av din kreditgräns efter att du har loggat in på din kundprofil på viaconto.se. Du måste ha återbetalat hela kredit fullt för att ansöka om en högre kreditlimit. Systemet känner då av att du uppfyller amorteringskravet och alternativet att ansöka om höjning syns på startsidan av din kundprofil. Har du förfallna fakturor hos ViaKredit eller ViaConto kan du inte ansöka om en högre kreditlimit.

Tillkommer det några andra kostnader förutom ränta?

Det tillkommer administrationsavgift på upp till 375 kr/ månad samt faktureringsavgift på 45 kr/ månad.
Chatt med oss