Kontakta ViaConto

Kontaktinformation:

 

ViaConto Sweden AB
Org. Nr. 556819-6041
Holländargatan 27
113 59 Stockholm
Kundservice: 8:30 - 17:00 (vardagar)
10:00 - 16:00 (lördagar)
Återstående tecken: 5000
Captcha
Tack! Ditt meddelande har skickats!

Synpunkter

Vi vill hela tiden förbättra och utveckla oss, och därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter, idéer och förslag. Skicka gärna dina synpunkter per e-post till info@viaconto.se med ämnesrad: Synpunkter och Förslag.

Reklamation och klagomål

Är du missnöjd med hur ViaConto har skött ditt ärende, ber vi dig att reklamera det till vår kundtjänst. Det är viktigt att du kontaktar oss med din reklamation så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig snabbt och på bästa möjliga sätt. Om du efter reklamationen fortfarande är missnöjd, ber vi dig att kontakta vår Klagomålsansvarig. För en snabb och korrekt hantering ber vi dig att framställa ärendet skriftligen. Beskriv utförligt vad du är missnöjd med, samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har i form av kontoutdrag, tidigare korrespondens, m.m. för att säkerställa att all fakta och bakgrund läggs fram i ärendet. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomålet skickas enligt något av nedanstående sätt:

E-post till klagomal@viaconto.se I ämnesraden ange "Till Klagomålsansvarig".

Eller brev till:

ViaConto Sweden AB
Klagomålsansvarig
Holländargatan 27
113 59 Stockholm

Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Klagomålsansvarig hos ViaConto.

Om du inte är nöjd hur ditt ärende har hanterats av Klagomålsansvarig hos ViaConto har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan även få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenternas.se, eller vända dig till Konsumentverket konsumentverket.se.

Öppettider

Vardagar:8:30 - 17:00