Kan jag låna 50000

Innan du bestämmer dig för att ansöka om lån kan det vara bra att få reda på hur mycket du får låna. Olika långivare har olika villkor och syftet med lånet är också viktigt när du ansöker om lån. Ska du låna till bil eller bostad får du givetvis låna högre belopp eftersom bostaden eller bilen tjänar som säkerhet för lånet. Hos ViaConto kan du låna från 5000 kr upp till 50 000 kr. Om du vill veta hur mycket du kan låna hos ViaConto kan du ansöka om lån och få besked direkt på skärmen om du uppfyller ViaContos grundläggande villkor. Ibland kan du få besked att ViaConto beviljat ett lägre belopp än det som du ansökte om. Om du vill ansöka om blancolån, dvs lån utan säkerhet, är det extra viktigt att du vet att du kommer att klara av att sköta dina månadsbetalningar i form av amorteringar och ränta. För att räkna ut ditt kreditutrymme, använder kreditgivaren en så kallad scoringmodell där man tittar på din ekonomiska situation, bland annat dina inkomster, utgifter och andra lån. För större lån är det viktigt att man även tar hänsyn till din familjesituation och typ av inkomst. Är du ensam försörjare för flera barn, har höga boendekostnader och timanställning är det lätt hänt att får betalningssvårigheter när något oförutsett händer och din inkomst minskar eller utgifter ökar. Är ni två i familjen som har regelbunden inkomst, ökar chansen att beviljas större belopp. En tumregel är att man lånar ut maximalt tre gånger den första personens årsinkomst och lika mycket som den andra personen årsinkomst om ni är två sökande. Detta gäller större banklån med längre löptider. När du ska ansöka om snabblån eller andra mindre lån med kortare löptider, tittar man mer på din återbetalningsförmåga på kort sikt och gör en bedömning om du har tillräckligt kreditutrymme för att återbetala lånet. Exempelvis om du har en månadslön på 23 000 kr efter skatt och du vill låna 20 000 kr i en månad, kan det vara svårt för dig att återbetala det beloppet, eftersom du enbart skulle ha 3000 kr kvar att leva på och det täcker ju knappast din boendekostnad, mat och andra löpande utgifter. Därför är det viktigt att både du själv och kreditgivaren gör en korrekt bedömning av din återbetalningsförmåga. Lämna därför aldrig felaktiga uppgifter om din ekonomiska situation till en kreditgivare när du ansöker om lån.

 

Kan jag låna 50 000 kr?

Inte sällan ringer kunder till oss och frågar hur mycket de kan få låna. Svaret är att det inte går att ge något besked innan man har sett personens ansökan och gjort en kreditbedömning. ViaConto sammanställer uppgifter om kundens ekonomiska situation och beräknar kreditutrymmet som baseras på bl. a. Konsumentverkets riktlinjer om skäliga levnadskostnader. Kreditutrymmet visar hur mycket pengar du får låna för att klara av att betala tillbaka lånet och samtidigt ha pengar kvar till dina löpande utgifter och levnadsomkostnader. Oavsett hur din ekonomi ser ut, kan du inte låna mer än 50 000 kr hos ViaConto, eftersom ViaConto enbart erbjuder mindre korttidslån på belopp mellan 5000 kr och 50 000 kr. Vill du veta hur mycket du kan låna hos banker och andra kreditinstitut, kan du även använda olika budgetverktyg som finns på nätet för att sammanställa dina kostnader och utgifter. Planerar du att söka bolån finns det många användbara verktyg på bankernas hemsida för att beräkna hur mycket du får låna. Sök på ordet ”lånelöfte” på Google och du kommer att lätt hitta bankernas hemsidor med budgetverktyg. Du behöver fylla i uppgifter om din ekonomiska situation såsom; inkomster, utgifter, tillgångar, skulder, information om den planerade bostadens pris, din familjesituation och eventuellt andra uppgifter som hjälper banken att få en bra bild av din ekonomi. Tänk på att nya bankregler innebär att du får låna maximalt 85% av bostadens värde och måste betala resterande 15% kontant. Detta har tyvärr inneburit att många bostadsköpare har tvingats ta mycket dyrare blancolån för att täcka upp för kontantinsatsen.

Chatt med oss