Tar ni UC?

ViaConto inhämtar inte kreditupplysning från UC (Upplysningscentralen) och lämnar inte heller information till UC om personer som har sökt kredit hos ViaConto. Följaktligen syns det inte i din kreditupplysning från UC att du har sökt kredit hos ViaConto.  ViaConto hämtar kreditupplysningar från kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Dessa kreditupplysningar syns inte hos banker eller andra företag som inhämtar kreditinformation om dig.

Skickar ni hem en kreditupplysningskopia?

Kreditupplysningskopian skickas i första hand alltid elektroniskt. Har du inte loggat in på din digitala brevlåda på kivra.se för att ta del av din kreditupplysning, skickas kreditupplysningskopian hem till dig med vanlig post. 

Kan alla kreditupplysningskopior skickas digitalt?

Kreditupplysningskopior som tas av ViaConto skickas ut av företaget Kivra. Kivra är en digital brevlåda där du kan ta emot post från företag, organisationer och myndigheter. Det är ett bekvämt och miljövänligt sätt att ta emot information och brev som annars skulle skickas med vanlig post. En förutsättning för att kunna ta emot kreditupplysningen digitalt är att du har aktiverat din digitala brevlåda hos Kivra. Du kan själv på ett enkelt sätt aktivera din digitala brevlåda hos Kivra.se och försäkra dig om att du i fortsättningen får din kreditupplysning skickad till dig digitalt. Kivras digitala brevlåda är helt gratis! Läs mer och aktivera din digitala brevlåda på  https://www.kivra.se

 

Vad innebär sedvanlig kreditprövning?

När du ansökt om ett lån undersöker ViaConto i en så kallad kreditprövning om du har de ekonomiska förutsättningar som behövs för att kunna betala tillbaka ditt lån. Kreditprövningens syfte är även att skydda dig som privatperson från att överskuldsätta dig. ViaConto hämtar alltid en kreditupplysning. Vi tar hänsyn till dina individuella förutsättningar när vi bedömer din betalningsförmåga. Det innebär att du kan bli beviljad en lägre kreditgräns än den du ansökte om eller bli nekad kredit. I kreditprövningen tar vi hänsyn till ett flertal olika faktorer, bl.a.:
  • Inkomster
  • Tillgångar
  • Utgifter
  • Andra lån
  • Betalningsanmärkningar
  • Aktiva ärenden hos Kronofogden: Kredit kan inte beviljas, gäller hela hushållet

Vad är Tink?

Tink AB är ett svenskt företag som erbjuder lösningar för bättre kreditanalys och kundidentifiering i samband med kreditgivning. Läs mer på: https://tink.com/ ViaConto anlitar Tink för att erbjuda sina kunder fler identifikationsmöjligheter och få bättre underlag för kreditbedömning.

Varför använder ni Tink?

Ibland behöver vi få in kompletterande uppgifter om din ekonomi. Då skickar vi en länk till dig och ber dig att logga in via din bank. Länken lotsar dig till inloggningssidan hos din bank. Därefter loggar du in precis på samma sätt som när du ska logga in på din internetbank. Du behöver inte använda e-legitimation, utan kan logga in med dosa och koder, vilket innebär att du även kan logga in från en dator där du inte har din e-legitimation installerad, t ex på din jobbdator. Tink verifierar ditt kontonummer, analyserar dina kontotransaktioner och tillhandahåller ViaConto information om transaktioner på ditt/dina bankkonton. På så sätt kan vi verifiera din identitet och fastställa din återbetalningsförmåga. Om du t ex har låg deklarerad inkomst föregående taxeringsår men nyligen har börjat arbeta och inte skulle bli godkänd i en vanlig kreditprövning, tar ViaConto hänsyn till det när kreditprövningen genomförs. Med hjälp av data från ditt kontoutdrag kan ViaConto verifiera bl a din nuvarande inkomst.

Tar ni alltid en kreditupplysning?

Vi tar alltid en kreditupplysning i samband med låneansökan. För återkommande kunder gör vi endast en så kallad uppdatering, vilket innebär att vårt datasystem frågar kreditupplysningsföretaget om det finns några förändringar jämfört med den tidigare kreditupplysningen. Om det finns förändringar, inhämtar vi en ny fullständig kreditupplysning. Du som kund får då en kreditupplysningskopia. Exempel på vad som kan resultera i en ny kreditupplysning kan vara ändrad folkbokföringsadress, ändring av taxerad inkomst, förekomst av nya eller avskrivna betalningsanmärkningar och så vidare.
Chatt med oss