Vem kan få kredit hos ViaConto?

För att beviljas ett lån måste du uppfylla följande villkor:
  • Myndig och folkbokförd i Sverige sedan minst 2 år
  • Ej skyddad identitet, ej satt under förvaltarskap
  • Inneha eget privatkonto i svensk bank
  • Inneha egen mobiltelefon
  • Har du lånat hos oss tidigare, kontrollerar vi om du har skött dina tidigare lån hos oss.
  • Deklarerad inkomst i Sverige
Vi genomför alltid sedvanlig kreditprövning.

Kan jag ansöka om lån genom att ringa er kundtjänst?

Nej, tyvärr tar vi inte emot låneansökningar per telefon.

Varför beviljas jag inte kredit?

Den vanligaste orsaken att en kredit inte beviljas är att du saknar kreditutrymme. Det innebär att vi bedömer att dina inkomster inte räcker till för att klara kreditbetalningarna, samt att din ekonomi är för ansträngd. Du kan även nekas kredit eller nya uttag inom befintlig kreditgräns om du har förfallna fakturor hos ViaKredit, ViaConto eller om du har pågående ärenden hos Kronofogden. Om det finns några oklarheter i din kreditansökan och vi inte kan få tag på dig för att ställa kontrollfrågor kan även deta leda till avslag.
Ytterligare en anledning till att en ansökan avslås är att det finns personer i hushållet som har skulder hos Kronofogden eller obetalda fakturor hos ViaKredit och ViaConto.

Jag vill ansöka om kredit hos er, men jag har ingen dator. Hur ska jag göra?

En förutsättning för att ansöka om kredit är att du har tillgång till en dator eller innehar en smartphone. Dessutom måste du ha e-legitimation för att signera din ansökan. Du behöver även ha en egen e-postadress eftersom vi kommunicerar med våra kunder per e-post och fakturor skickas som regel per e-post.

Jag har ingen e-legitimation, hur får jag det?

Saknar du e-legitimation kan du läsa här hur du ska gå till väga för att skaffa en e-legitimation:  https://www.bankid.com/

Vad är PSD2 data?

PSD2-data hänvisar till den information om dina banktransaktioner som vi kan få tillgång till när du verifierar dig med din internetbank. Detta gör vi för att:

  • Följa regleringskrav och säkerställa att vi kan bedöma dina utgifter på ett noggrant och korrekt sätt.
  • Förbättra dina chanser att få ett positivt beslut när du ansöker om kredit hos oss.

Vi använder vår partner Kreditz.com för att hämta denna information. Du kan besöka deras webbplats för mer information.

Genom att använda PSD2-data kan vi få en mer omfattande och rättvis bild av din ekonomiska situation, vilket hjälper oss att fatta välgrundade beslut om din kreditvärdighet.

Chatt med oss