Frågor&Svar

Kan jag ansöka om lån genom att ringa er kundtjänst?

Nej, tyvärr tar vi inte emot låneansökningar per telefon.

Varför blev mitt lån inte beviljat?

Vi genomför alltid en sedvanlig kreditprövning. Vi kan inte bevilja ditt lån om:
 • Du inte är över 18 år
 • Du inte är folkbokförd i Sverige med fast adress
 • Du har skyddad identitet
 • Du är satt i förvaltarskap
 • Vi har inte kunnat komma i kontakt med dig för att komplettera vissa uppgifter
 • Du har tidigare misskött ditt lån hos oss
 • Du saknar tillräcklig inkomst
 • Du har inte skickat in kompletteringar som vi har bett om
 • Du har nyligen fått betalningsanmärkningar från andra låneinstitut
 • Du har aktivt skuldsaldo hos Kronofogden

Vad är Instantor?

Instantor AB är ett svenskt företag som erbjuder lösningar för bättre kreditanalys och kundidentifiering i samband med kreditgivning. Läs mer på www.instantor.com ViaConto anlitar Instantor för kundidentifikation samt för att få bättre underlag för kreditbedömning.

Tillkommer det några andra kostnader förutom ränta?

Nej, återbetalar du lånet i tid tillkommer det inga andra kostnader förutom räntan som du ser vid ansökningstillfället. Vi tar inga uppläggningsavgifter, sms-avgifter eller faktureringsavgifter.

Varför är denna typ av lån så dyra?

De administrativa kostnaderna för ett korttidslån på 1000 kr och ett vanligt banklån på 100 000 kr är ungefär detsamma. När du tar ett större banklån eller annat privatlån tänker du oftast inte på uppläggningsavgiften då den är ”inbakad” i lånet. Vanligtvis varierar uppläggningsavgifter för bankernas privatlån mellan 300 kr till 750 kr. Detsamma gäller årsavgifter för kontokrediter. När du tar ett snabblån, betalar du dessutom för en extra snabb handläggning och möjlighet att få pengarna samma dag.

När avråder ni kunder från att ta denna typ av lån?

Denna typ av lån är avsedd för oförutsedda utgifter eller om du tillfälligt har fått mindre inkomst än vanligt. Vi rekommenderar inte att du lånar för att betala dina löpande räkningar. Behöver du låna för att klara av löpande räkningar som hyra eller bostadslån är det lätt att du hamnar i en ond cirkel. Ta aldrig ett lån för att betala av ett annat lån, om det inte handlar om att samla dina lån. När du samlar dina lån så tar du ett större privatlån till bättre villkor och lägre ränta och återbetalar alla dina dyra smålån.

Varför frågar ni om jag är person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller ledning i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till person i politiskt utsatt ställning omfattas av lagen. Om något av nedanstående stämmer på dig ska du svara ja på frågan. Med viktig offentlig funktion avses:

 • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
 • Parlamentsledamöter (även riksdagsledamöter)
 • Domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
 • Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
 • Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
Även ovanstående personers närmaste familjemedlemmar omfattas:

 • Maka/make/registrerad partner
 • Sambo
 • Barn och deras makar, registrerade partner eller sambo
 • Föräldrar
Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas:

 • Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning
 • Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
Har du svarat att du är person i politiskt utsatt ställning kommer du att få ett formulär med ytterligare instruktioner skickat till dig per e-post. Undrar du över något är du välkommen att höra av dig till vår Kundtjänst.

Öppettider

Vardagar:8:30 - 17:00