Hur återbetalar jag min kredit?

Minsta återbetalning per månad är 2,50% - 14,30% av lånesaldo dock lägst 800 SEK, plus debiterad månadsränta och avgifter i enlighet med betalningsplanen. Detta ska återbetalas via autogiro. Autogiromedgivandet lämnas i samband med kreditansökan. Du kan välja att betala fakturan manuellt eller via autogiro och du behöver inte göra något för att välja detta alternativ. Autogirodragningen sker automatiskt baserat på den autogirofullmakt som du lämnade vid ansökan. Du behöver bara se till att det finns pengar på ditt konto på förfallodagen. Vill du återbetala hela eller en större del av krediten innan autogirodragningen kan du enkelt göra det genom att följa instruktionerna på din faktura.

Måste jag lämna autogirofullmakt när jag ansöker om kredit?

Ja, du lämnar autogirofullmakt i samband med kreditansökan. ViaConto drar alltid minsta möjliga återbetalningsbelopp via autogiro och du behöver därför inte oroa dig för att missa en betalning och drabbas av påminnelseavgifter. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto på förfallodatumet. Vill du göra extra inbetalningar eller återbetala hela kreditbeloppet kan du enkelt göra det genom att följa instruktionerna på din faktura.

Hur skickar ni era fakturor?

Vanligtvis skickar vi fakturor per e-post. Lägg gärna till oss i listan för säkra avsändare så att fakturan inte riskerar att hamna i skräpkorgen. Om du har missat en betalning pga att autogirodragningen inte fungerat, skickar vi en påminnelse per post.

Kan jag återbetala krediten innan förfallodagen?

Ja, du kan när som helst återbetala hela din kredit i förtid. Vill du minska dina räntekostnader kan du förutom minsta återbetalningsbelopp även göra extra inbetalningar. Följ instruktionen på din faktura!

Jag har inte fått någon faktura, måste jag ändå betala?

Ja, även om du inte fått fakturan måste du betala krediten på förfallodagen. Om du inte fått någon faktura måste du själv kontakta vår fakturaservice eller kontrollera din betalningsinformation på din kundprofil. Du måste se till att pengarna finns på kontot i samband med autogirodragningen på förfallodagen.

Hur återbetalar jag hela min kredit i förtid?

Kredittagaren har rätt att förtidsinlösa krediten och skall då kontakta ViaConto Sweden AB, org.nr. 556819-6041, tel: 0757575023, för beräknat belopp att betala.

Hur ändrar jag mitt förfallodatum?

ViaConto erbjuder möjlighet att flytta fram förfallodatumet upp till 15 dagar en gång under avtalets löptid. Det gör man enkelt i sin kundprofil på www.viaconto.se. Obs! Det nya förfallodatumet kommer att börja gälla efter att den nuvarande fakturan är betald och registrerad.

Kan jag få en avbetalningsplan?

Nej, denna typ av kredit ger ingen möjlighet till avbetalningsplan. Minsta återbetalningsbelopp skall alltid betalas och misskötta betalningen leder till att att hela krediten sägs upp till förtida betalning.
Chatt med oss