Frågor&Svar

Hur fungerar förlängning av lån?

Du kan förlänga lånet med 14 eller 30 dagar genom att betala en förlängningsavgift. Förlängning innebär att du flyttar fram lånets förfallodag och undviker att ärendet lämnas över till inkasso. Förlängningsavgiften skall vara ViaConto tillhanda minst en dag innan lånets förfallodag. Mer information ser du när du loggar in på din användardprofil samt på din faktura. Vi bekräftar förlängningen genom att skicka sms. Kvitto på inbetalningen kommer per e-post och du kan se det nya förfallodatumet både på förlängningskvittot och när du loggar in på din användarprofil.  Förlängningsavgiften är avdragsgill precis som räntan som du betalar på lånet.

Vad händer om min förlängningsavgift blir sen?

Betalar du förlängningsavgiften för sent räknas antalet förseningsdagar bort från förlängningstiden. T. ex är din betalning försenad med 2 dagar och du förlänger med 14 dagar, så kommer lånet att förlängas med 12 dagar. Det är viktigt att du betalar in din förlängningsavgift i tid för att undvika påminnelsekostnader.

Öppettider

Vardagar:8:30 - 17:00